Energiselskaber

Nu kører det for elværket

BINDSLEV:De mangle ildsjæle bag Bindslev Gamle Elværk håber på, at der i løbet af september bliver et åbent-hus-arrangement, hvor elværket er i drift. Det fortæller Arne Poulsen, der er en af den halve snes folk, som i knap tre år har arbejdet med at få det gamle elværk til at fungere. - Vi har fået monteret vandindtagningsriste og har prøvekørt turbinen nogle gange. Det er gået ganske godt, siger Arne Poulsen. På torsdag skal folkene bag Bindslev Gamle Elværk have et møde med Energi Nord, inden der bliver etableret installationer, som kan omforme jævnstrømmen til vekselstrøm, der kan sælges til energiselskabet. Elværket har også fået en støtteforening, der tæller over 100 medlemmer. Nu er elværket gældfrit, og det skyldes en række bidrag fra bl. a. Bindslev Borgerforening og en række fonde, der har bidraget med større eller mindre beløb.