EMNER

Nu kører det i rundkørslen

Den ny Aggersund-rundkørsel fjerner sort plet

AGGERSUND:Nu kører det. Efter en lidt problemfyldt premiere med langsom trafikafvikling og køkørsel glider trafikken fint gennem den nyanlagte rundkørsel ved Aggersundvejs udmunding i Aarsvej lige syd for Aggersundbroen. Hos politiet i Løgstør oplyser vagthavende, at trafikken glider, som den skal - og at kø-problemerne bl. a. opstod, når der blev arbejdet i rundkørslen. Og hos Nordjyllands Amt glæder man sig over, at den trafikale sorte plet nu er fjernet - omend selve anlægsarbejdet knap er helt afsluttet. - Rundkørsler er en klar forbedring af trafiksikkerheden. Sker der uheld i en rundkørsel, er det næsten altid kun med materiel skade, siger lederen af amtets vejkontor, Gert Andersen, som også peger på rundkørslens effekt som fartddæmper. I dette tilfælde sker det på Aarsvej lige før hastigheden - for den nordkørende trafik - alligevel skal sættes ned, nemlig ved passage af Aggersundbroen, der har 40 kilometers hastighedsbegrænsning. Det trafikerede kryds på Aarsvej syd for broen har i flere år været en en af de sorte pletter på amtets trafikkort, så amtet besluttet sig for at fjerne den ved at etablere en rundkørsel. Arbejdet blev indledt i maj og rundkørslen blev taget i brug for nogle få uger siden. Arbejdet, der også omfatter etablering af et separat stisystem uden om selv rundkørslen, er dog endnu ikke helt færdigt. Den ny rundkørsel, der koster godt to mio. kr. skal udover at øge trafiksikkerheden også forbedre trafikafviklingen i krydset samt fungere som hastigheds-dæmpende foranstaltning før broen.