Lokalpolitik

Nu kommer byfornyelsen til Gedsted

Aalestrup Kommune arbejder på at gøre byerne mere attraktive

AALESTRUP:Kommunen skal forskønnes. Allerede nu er der iværksat byfornyelse i Aalestrup by. Byparken er blevet anlagt, og en større renovering er sat igang. Både teknisk udvalg og økonomiudvalget vedtog på de seneste møder, at nu er det Gedsteds tur. I oktober satte byrådet 300.000 kroner af på budget 2006 til områdefornyelse i Gedsted og generel byfornyelse i kommunen. Desuden kan kommunen inden 7. januar 2006 søge om medfinansiering fra en statslig pulje, som er støtte til et forsøgsprojekt. Temaet er offentligt-privat samarbejde i områdefornyelsen, og det ventes, at staten i 2006 vil sætte fem millioner kroner af til projektet. For at få statsligt tilskud skal kommunerne altså samarbejde med private parter om byfornyelsen. Meningen med områdefornyelsen er at igangsætte en positiv udvikling i et problemramte byområder, det vil sige nedslidte områder, boligområder med sociale problemer samt ældre-, erhvervs- og havneområder. Under behandlingen af sagen pegede teknisk udvalg på området ved Søndergade, Torvegade og præstegården i Gedsted som ideelt til byfornyelse. Området fremstår generelt som nedslidt og har både trafikale og sociale problemer. Da området er forholdsvis stort, og det afsatte beløb "kun" er på 300.000 kroner, anbefales det ikke, at midlerne sættes ind på et områdefornyelsesprojekt. En anden mulighed er at bruge pengene på fornyelse af bygningerne i området. Denne mulighed vedtog både teknisk udvalg og økonomiudvalget. - Vi vil arbejde videre med det, men det afhænger også af, om ejerne af boligerne i Gedsted er med på projektet, siger formanden for teknisk udvalg, Per Aagaard (L), og fortsætter: - Kommunen giver et tilskud til renoveringen, men der er også en vis egenbetaling for beboerne. Som det ser ud nu, skal kommunen først vide, hvor meget den kan få i statstilskud. Derefter skal der laves en projektplan. Når den er på plads, skal den forelægges beboerne i Gedsted. Der forventes en udmelding på statstilskuddet til byfornyelsen i Gedsted i løbet af foråret 2006.