Nu kommer skraldevognen snart

Fra 1. september skal folk ,der bor på landet, med i dagrenovationsordningen

ARDEN:- Det har været på bedding længe, men nu begynder vi 1. september, lyder det fra formanden for udvalget for teknik og miljø, Elav Pinstrup (V). Det er dagrenovationsindsamling i landområderne, det drejer sig om. Tilbage i august 2001 besluttede byrådet, at der skulle være tvungen dagrenovation for alle landejendomme i perioden 2002-2006 med frit valg af renovatør og tømning hver uge. Siden bestemte udvalget for teknik og miljø, at alle husstande skulle være omfattet af indsamlingen fra årsskiftet 2002/2003. Noget der på det tidspunkt havde stået i affaldsplanen i fire år. - Vi har haft lidt personaleudskiftning her i teknisk forvaltning, og derfor har vi ikke kunnet nå at blive færdig før nu, begrunder ingeniør Bodil Jensen den seneste forsinkelse. Derfor 1. september Men nu skulle det være sikkert og vist. De cirka 350 ejendomme i Arden Kommune, der ikke er tilsluttet dagrenovation, må snart til at aflevere affaldet til en kommunal eller privat affaldsvogn. - Der er lidt frit lejde nu, og så alligevel ikke. Vi ved hvem, der får afhentet af vores kommunale renovatør, og dem der ikke gør skal kunne bevise, at de får skraldet hentet af en privat, forklarer Elav Pinstrup. Når datoen nu er blevet fastlagt til 1. september, har det en ganske gennemskuelig forklaring. - Der er renovatørerne færdige med deres ferier og kan lægge ud med fuld bemanding. Der skal ikke bruges afløsere, siger Elav Pinstrup. Tidsplan er klar Det står altså frit for at vælge mellem den kommunale renovation ved Holger Nielsen eller den private som Kaj Børge Simonsen står for. Allerede nu ligger det klart, at den mulighed eksisterer frem til 2005. - Der holder vi licitation, og så skal det hele tages op til revision, fortæller Elav Pinstrup, der tidligere har givet udtryk for, at man får det bedste tilbud, hvis samtlige husstande er tilknyttet en renovatør. En anden ting, der allerede nu ligger klar, er tidsplanen for arbejdet mod at blive klar til landejendommenes indtræden i dagrenovationsarbejdet. I april vil der dels være møde med begge renovatører, dels vil der blive udsendt information til borgerne. En tilbagemelding fra borgerne om, hvorvidt de ønsker privat eller offentlig ordning, skal være inde seneste 1. maj. I samme måned regner man med at bestille containere. Disse containere leveres sammen med yderligere oplysninger i juni måned, og så skulle alt gerne være klar til 1. september.