Lokalpolitik

Nu kommer sundhedshus

- Nu skal vi i gang. Det siger borgmester Lene Hansen (S). Økonomiudvalget sender nu et lokalplanforslag om en sundhedsklinik i Brønderslev.

Et flertal i økonomiudvalget siger god for, at et lokalplanforslag nu sendes i høring. Der peges på et areal ved Tolstrupvej. - Der er allerede lavet trafikstøj-beregning, og den viser, at støjgrænsen kan holdes i en afstand af 20 meter fra vejmidten. For at være på den sikre side, bliver der en afstand på 30 meter. Der er mulighed for at bygge 8.000 kvadratmeter, men der bygges kun 5.000 kvadratmeter. Økonomiudvalget godkendte placeringen, mens Jens Arne Hedegaard (V) tog forbehold for placeringen. - Der er nu gået fem-seks år, og der er udarbejdet tre lokalplanforslag. Nu skal vi i gang, så huset kan opføres, siger Lene Hansen. Hun peger på, at lægerne peger på placeringen ved Tolstrupvej som den bedste løsning. - Her er mulighed for gode parkeringsforhold, og der er udvidelsesmuligheder. Og bybusserne kører lige forbi, og det samme gør regionalbusser, siger Lene Hansen. Der bliver vejadgang fra Agdrupvej mod vest og fra Tolstrupvej mod nord. Da Agdrupvej er forholdsvis trafikbelastet, vurderer den kommunale forvaltning, at der ikke kan etableres indkørsel via Agdrupvej, men kun udkørsel. Fra Tolstrupvej kan der etableres både ind- og udkørsel. Jens Arne Hedegaard siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at hans holdning er, at et sundhedshus skal være centralt placeret tæt ved offentlig transport. -Jeg har ikke et konkret sted, men f.eks. Kvickly-grunden eller området ved den gamle politistation vil da være værd at undersøge nærmere, siger Jens Arne Hedegaard. Lokalplanen skal i offentlig høring i otte uger. Lene Hansen håber, at byggeriet snarest muligt derefter kan komme i gang. - Der er behov for dette sundhedshus, siger Lene Hansen.