Nu må den politiske ledelse må træde i karakter

Tre social- demokratiske medlemmer af Arbejdsmarkeds- udvalget har i dette debatindlæg en klar opfordring til udvalgsformanden fra SF.

Birthe Marie Pilgaard blev sammen med to andre byrådskolleger i Arbejsmarkedsudvalget meget overrasket over, at uddannelsesmidlerne ikke blev brugt,

Birthe Marie Pilgaard blev sammen med to andre byrådskolleger i Arbejsmarkedsudvalget meget overrasket over, at uddannelsesmidlerne ikke blev brugt,

Det var en stor overraskelse for os S medlemmer i Arbejdsmarkedsudvalget, da vi pludselig blev bekendt med det store overskud. Det svarede ikke til de løbende budgetopfølgninger, som udvalget gennem året er blevet præsenteret for. Jeg kan i udtalelse fra formand for udvalget, Søren Visti Jensen se, at det også for ham har været en overraskelse. Det vidner i allerhøjeste grad om, at der er behov for aktiv politisk ledelse fra formanden. Nu må han tage formandsansvaret på sig, vise politisk ledelse og handlekraft. Vi taler om mennesker for, hvem det betyder rigtig meget at komme videre i arbejdslivet. Mange eksempler har vi på mennesker, der i krisen er blevet ledige og i den grad ønsker sig at komme videre i job. Her ville en kortere uddannelse for mange have gjort den forskel, at de igen kunne komme i arbejde. Nu vil vi se flere og flere komme på kontanthjælp og dermed endnu længere væk fra arbejdslivet. I forhold til de syge med behov for uddannelsesrevalidering har vi gang på gang fra socialdemokratisk side påpeget, at vi ønskede mere uddannelsesrevalidering iværksat. Nu kan vi se, at der ved regnskabsopfølgningen er alene 12,9 millioner i overskud på dette område. Her er der nu mennesker, der i stedet for at kunne blive selvforsørgende kan se frem til offentlig forsørgelse. Så må vi ikke glemme, at der med denne forvaltning også er mange menneskelige tragedier. Vi vil fra socialdemokratiets side rejse forslag om, at vi i Arbejdsmarkedsudvalget fremadrettet får lavet en politisk strategi og konkret handleplan på den fremtidige uddannelses og revalideringsindsats for vores ledige borgere. En konkret handleplan, som vi politisk løbende kan følge op på.