Nu må der skrives til handling

MOBILSENDERE:Byrådspolitikkerne i Brønderslev Kommune bør vågne op - vi finder os ikke i at blive holdt hen - der er snart gået et år siden der første gang blev rettet henvendelse til Brønderslev Kommune for at få mobilsenderne på Nordens Allé flyttet til mere "børnevenligt" område. Vi bliver til stadighed klogere med årene der går. Ting som ikke blev betegnet som farlige - viste sig at være det. Vi ønsker ikke at vores børn skal være forsøgspersoner i denne sag hvor allerede mange forskere har udtrykt deres bekymring for børns sundhed. Hvad kommer frem indenfor dette felt i løbet af de næste 5-10 år, når man allerede nu sår tvivl om mobiltelefonis påvirkning af især børns dna. Tavshed fra kommunens side beroliger os ikke- nej det foruroliger. Folkevalgte politikere bør tage borgernes bekymring alvorligt. Det er vi (næsten) ikke i tvivl om at de gør - men hvordan kan de se til at denne sag trækkes i langdrag, når tid er altafgørende i sagen om at få mobilstråling fjernet fra Brønderslevs mest børnerige område med Hedegårdsskolen, Troldeskoven, Daginstitutioner, Vestskoven/Agdrupskoven m.m. Skolefritidsordningens legeplads på Hedegårdsskolen er det sted, hvor der er størst stråling jf. strålingsrapport bestilt af Brønderslev Kommune. Strålingen ligger uden tvivl under de p.t. gældende grænseværdier - hvem ved om denne værdi viser sig at være alt for høj set i bagklogskabens lys. Det er en modig beslutning byrådet tager ved fortsat at bibeholde senderne i institutionsområdet. I stedet kunne man fralægge sig ansvaret ved at flytte senderne - og dermed slippe for at løbe risikoen for at man måske om få år kan bebrejde politikkerne deres handling. Fakta er at mobilsenderne på skorstenene på Nordens Allé ikke er 3G sendere, og at de derfor kan flyttes til et mere velvalgt område, uden at det går ud over det område, de skal dække. Der bør snarest muligt indledes dialog med teleselskaberne om at få flyttet mobilsenderne og ikke gemme sig bag frasen "at mobilsenderne er lovligt opsat". Man må lære af sine fejl - det kunne jo være at man til gengæld fik glade og tilfredse borgere, som var stolte af at sin kommune turde skride til handling.