Nu må det være nok

POLITIKERE:Vi sidder stiltiende og ser på Lene Espersen og "hendes modtagelse" af kjoler, barnestole m.m. Vi ser en Brixtofte, som har haft en tom stol i Folketinget (ikke som eneste) og blive betalt for den, alt imens Farums kasse blev lænset på det groveste Vi ser politikere, som har siddet i EU og svindlet med bilag, så de kunne blive rigere. Vi hører en Bendt Bendtsen, der mener, at forældre til ulydige børn skal straffes. Hvad straf fik han? Vi ser politikere, som er indædte modstandere af EU, men høster de gerne EU's høje løninger. Flere vil sige, at pengene går til deres parti, men hvem er partiet? Vi ser borgerlige, der vil have fjernet fagbevægelsens parti støtte helt og holdent, da det enkelte medlem selv skal bestemme. Det er i orden. Men forbrugere kan ikke selv bestemme, om de via de varer, de køber, er med til at støtte de borgerlige. Vi ser såkaldte arbejderpartier trampe på arbejderen, de ældre og børn, de skærer og skærer i de forskellige kasser, så de eneste, der har det økonomisk godt, er dem, der tjener godt, bl.a. politikere, som nok skal holde sig fra at spare på egne løninger. De fleste politikere vil så sige, at deres job ikke er et 8-16-job. Derfor skal de have det godt betalt, men hvorfor skal de ikke afspadsere ligesom den menige mand? De har jo selv lavet loven. Vi ser politikere, der har mere travlt med at svine hinanden til og dømme på forhånd p.g.a. løs snak. I sagen om forsvarsministeren er Frank Jensen og andre lovligt hurtige på aftrækkeren. Spindoktorer og andre højt betalte medierådgivere burde fortælle dem at det kan give bagslag. Disse rådgivere er måske også politikere? Nu vil man angribe håndværkere, som efter en ministers mening er løgnere og umoralske. Man vil fjerne muligheden for at få vejrlig. Disse eksempler og mange andre beskriver hvilke slags mennesker, der forvalter vores samfund. Hvem er løgnere og umoralske? Med venlig hilsen en fattig arbejdsløs, som nok burde være blevet politiker, så også hans levestandard kunne blive hævet væsentligt.