- Nu må krigen føres videre i Østerskoven Kapitulation: Rådyrene har vundet slaget om kirkegården, og menighedsrådet har givet op

HOBRO:Rådyrene har vundet slaget om kirkegården. Menighedsrådet har kapituleret, og hvis krigen mod de blomsterædende kræ skal føres videre, bliver Østerskoven den sandsynlige kampplads. - Vi har gjort alt muligt, men lige lidt har det hjulpet. Derfor bliver der efter min opfattelse først fred, når der er tyndet ud i bestanden. Og en sådan udtynding kan kun foregå i skoven, siger formanden for Hobro Menighedsråds kirkegårdsudvalg Bent Heidmann, Hobro. Han og menighedsrådet har hidtil forsøgt at løse sagen så mindeligt som muligt - både i forholdet til dyrene, til kommunen og ikke mindst i forholdet til pårørende, som har deres kære liggende på kirkegårdens gravsteder. Derfor blev der for et par uger siden rejst et beskyttende hegn i en højde på 170 centimeter mellem skov og kirkegårdsdiget. Glæden varede imidlertid kort. Rådyrene var ikke til sinds at opgive deres natlige måltider i form af velsmagende tulipaner og andet godt fra gravstederne. De søgte andre indgange til kirkegården, og de fandt dem bl.a. ved Skovvej, hvor hegnet hørte op. Derfor gik menighedsrådet i mandags atter i aktion. Hegnet blev forlænget med omkring 100 meter ned til Mariagervej og ved Skovvej. Der blev også opsat hegn på selve stendiget og frem til containerpladsen. Resultatet af de nye anstrengelser viste sig natten til i går: Det har ikke hjulpet en disse. Tværtimod var et antal dyr atter inde på kirkegården, hvor flere gravsteder blev raseret. - Heldigvis sneede det natten til i går, og takket være spor i sneen kan vi se, hvilken rute, dyrene har valgt, siger Bent Heidmann. Sporene afslører, at dyrene er kommet ind på kirkegården gennem ejendommen Montana, hvor Hobro Musikskole i dag har til huse. Efter at have ædt sig mætte, har de igen søgt ind tilbage til skoven gennem en udgang ved den gamle Falck Station - nuværende cykelhandler ved boligblokken Trianglen på hjørnet af Mariagervej/Randersvej. - Dermed har dyrene bevæget sig uden for kirkens område. De har skaffet sig adgang via private haver, og så er vores muligheder for at komme dette uvæsen til livs desværre opbrugte, beklager Bent Heidmann. Han oplyser, at rådyrene også er en plage for stort set alle de beboere, der har haver ud mod Østerskoven. - Derfor er der for mig at se kun en ting at gøre. Teknisk udvalg må tage fat på problemet og så træffe den beslutning, der skal til, siger Bent Heidmann. Han har lige fra første færd støttet forslaget om at skyde nogle af de mange dyr i skoven, og det ærgrer ham, at teknisk udvalg som den ansvarlige myndighed har skudt problemerne fra sig i stedet for at organisere en udtynding af råvildtet. - Men nu har vi vist vores gode vilje. Vi kan ikke gøre mere, og derfor må man altså tage affære politisk. Jeg vil foreslå, at teknisk udvalg i første omgang tager kontakt til jagtkonsulenten i Buderupholm Statsskovdistrikt. Han er immervæk ekspert på området, og hanmå da kunne vejlede politikerne i sagen, siger Bent Heidmann. Et af de gravsteder, der atter er blevet skændet, er familien Haslevs familiegravsted. På vegne af familien kræver Hanne Haslev derfor også handling. - I modsat fald bliver vi nødt til selv at indhegne vores gravsted, siger Hanne Haslev. Det er ikke lykedes at indhente en kommentar fra formanden for teknisk udvalg, Preben Christensen. På grund af ferie er han bortrejst.