Kystsikring

Nu må naturen gå sin gang

Kun kommunale kroner til strækninger med helårshuse

VESTKYSTEN:Fremover må de tre sommerhusforeninger Harrerenden, Nørlev og Fuglebakken selv betale, hvis de vil forhindre, at havet æder sig nærmere deres sommerhuse. Hjørring Kommune vil nemlig ikke længere bidrage til kystsikringen, som det ellers har været tilfældet i en årrække. Det blev en af konklusionerne på en temadag, som udvalget for teknik og miljø holdt onsdag. Harrerenden har været på det kommunale budget siden 1992 med 164.000 kroner årligt, mens Nørlev og Fuglebakken har fået tilskud efter behov, omkring 25.000 kroner ad gangen, men det er altså slut. - Vores beslutning ligger i tråd med amtets Regionplan, som siger, at der kun skal sættes ind med kystsikring på strækninger, hvor helårshuse er truede. Ellers handler det om at lade naturen gå sin gang, siger formanden for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S). Regionplanen, som blev vedtaget i 2001, siger, at "Det skal i videst muligt omgang tilstræbes at opretholde de naturgivne forhold i kystområderne", og at "Kystbeskyttelse kan kun i særlige tilfælde foretages, såfremt et kystbeskyttelsesanlæg tjener til at beskytte eksisterende helårsbebyggelse og infrastrukturanlæg". Den kystsikring, som allerede er foretaget på strandene ved de tre sommerhusforeninger, vil blive liggende, men fremtidige sikringer og udbedringer må sommerhusejerne selv betale. Som en slags kompensation vil Hjørring Kommune i forbindelse med at Regionplanen skal revideres i 2005 undersøge, om der bliver mulighed for at tilbyde de berørte sommerhusejere erstatningsjord længere inde i landet i form at grunde til favorable priser. - Det er ikke noget, vi kan love. Men vi vil undersøge det, siger Ole Ørnbøl, som yderligere oplyser, at udvalget vil holde et møde med sommerhusejerne lørdag 3. maj, hvor udvalgets beslutning skal diskuteres. Mere sand ved Lønstrup Der vil fortsat blive smidt sand på den del af Lønstrup strand, som ligger op til 700 meter syd og 350 meter nord for bådpladsen, idet det er på denne strækning, at helårsbebyggelserne ligger. Siden 1984 er der fodret med 414.758 kubikmeter sand, og det skal der fortsat gøres. Den årlige mængde skal måske endda sættes op fra et gennemsnit på 21.800 kubikmeter til 26.000 kubikmeter - hvis Kystdirektoratet anbefaler det, og hvis staten og amtet også finder, at det er en god idé. Hjørring Kommune afholder nemlig en fjerdedel af udgifterne, mens amtet står for yderligere 25 procent og staten for den sidste halvdel. - Vi skal have en dialog med Kystdirektoratet om dette, og vi er sikre på, at staten og amtet går med, hvis direktoratet finder, at yderligere fodring er en god idé, siger Ole Ørnbøl. I øjeblikket koster sandfodringen Hjørring Kommune 300.000 kroner årligt, hvilket vil forhøjes til 350.000, hvis de ekstra 4.000 kubikmeter sand bliver en realitet. Området er yderligere beskyttet med ti bølgebrydere og to høfder, og kyststrækningen har siden 1983 været stabil. Læs mere side XXXXX