Nu må skoleinspektør i tænkeboks

NØRAGER:Sortebakkeskolen har efter sommerferien et akut behov for lokaler til fire klasser. Og i årene, som kommer, vokser behovet, så der i alt er brug for seks klasselokaler inden for en kort årrække. Men kommunalbestyrelsen udskød på mødet i denne uge byggeriet, som i de foreløbige planer ville koste ca. 3,5 million kroner. Kommunen kan ikke i år få en del af byggeriet finansieret med anlægs- og byggemidler fra staten, som man havde håbet, og derfor skal alle pengene til byggeriet findes i kommunens egen kasse, hvis der skal bygges nu. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen at indarbejde byggeriet i budgettet for 2005, og dermed får Sortebakkeskolen ikke løst sine pladsproblemer før om tidligst et halvt år. - Det er vi naturligvis meget kede af. Vi havde sådan set regnet med at få den bevilling, så jeg ved ikke lige, hvad vi gør nu, siger skoleinspektør Ivan Weis Mortensen, Sortebakkeskolen, som dog endnu afventer det endelige svar fra kommunalbestyrelsen. Derpå vil han gå i gang med at finde en løsning på pladsproblemerne. - Vi må gå i tænkeboks. Vi havde planlagt en nødløsning, som vi kunne leve med de første par måneder, indtil byggeriet var færdigt. Det betyder, at vi blandt andet inddrager it-lokaler, ungdomssalen og specialundervisningslokaler til klasselokaler. Det kunne vi leve med i nogle få måneder. Men ikke længere, siger skoleinspektøren. På kommunalbestyrelsesmødet foreslog nogle af medlemmerne, at skolen i en periode måske kunne anvende spejderhytten Skrænten til skolegang, men den løsning vækker ikke jubel hos skoleinspektøren. - Det er ikke en holdbar løsning, at elever og lærere så skal besvæge sig langt væk fra skolen, og det er ikke en løsning, som umiddelbart tager højde for de pædagoiske mål, som skolen har, siger Ivan Mortensen. Han vil snarere overveje om løsningen i en periode kan være vandreklasser - det vil sige, at nogle klasser ikke har fast klasselokale, men skal flytte meget rundt efter hvor lokalerne er ledige.