Retspleje

Nu må vi have en afklaring

At herboende irakere er i oprør over krigen i deres hjemland og føler, at det er svært at sidde med hænderne i skødet i trygge omgivelser mens deres landsmænd og måske familie og venner er direkte involveret mange tusinde kilometer herfra, er fuldt ud forståeligt. Men uanset, om Danmark rent teknisk er i krig eller ej - et spørgsmål, som trods folketingsflertallets beslutning om at sende både en ubåd og en korvet til støtte for koaliotionsstyrkerne tilsyneladende i sidste ende kun kan afgøres af domstolene - er det svært at acceptere, at danske statsborgere føler trang til at deltage i krigen så at sige på egen hånd. Uanset om man er enig i den beslutning, folketinget har truffet eller ej - så er det de betingelser, vi danskere deltager på. Og medmindre man er påmønstret Olfert Fischer eller Sælen eller på andre måder er officielt udsendt, så har man ikke noget at gøre ved fronten. Om de pågældende kan retsforfølges eller ej, hvis de i givet fald kæmper på Saddam Husseins side og i princippet altså imod de danske styrker, bør hurtigst muligt afklares. Almindelig sund fornuft siger, at det må de kunne - for alt andet vil være absurd og gøre den danske deltagelse i koalitionen til en farce ikke bare i forhold til størrelsen af det danske bidrag, men også i forhold til hensigten. Det er næppe holdbart at indføre regler om, at man skal kunne fratages sit danske statsborgerskab. Men handler man imod sit lands interesser skal man i det mindste retsforfølges også for at understrege, at stasborgerskab ikke er på niveau med at være medlem af den lokale håndboldklub. Man kan ikke mere eller mindre tilfældigt melde sig ind i Danmark og ud igen - statsborgerskab er en alvorlig sag, som kræver mere end et øjebliks indskydelse eller en praktisk overvejelse. Sagen giver som et minimum anledning til, at det én gang for alle slås fast, om den danske støtte til koalitionen betyder, at vi er i krig, og at det i bekræftende fald afklares, hvilke begrænsninger det kan have i forhold til danske irakeres ønsker om at gøre en indsats, der ligger ud over det fælles danske bidrag.