Børnepasning

Nu mulighed for tilskud til SFO-plads

Ny lov pålægger alle kommuner at give hel eller delvis friplads til udvalgte

NØRAGER:Nørager Kommune har indtil årsskiftet været en af de 46 kommuner, der har fravalgt at tilbyde forældre med børn i skolefritidsordninger hel eller delvis friplads. Men det er slut nu. En ny finanslovsaftale giver med virkning fra årsskiftet alle landets kommuner pligt til at yde rabat også i SFO-ordninger. Ændringen er en tilføjelse til folkeskoleloven og blev vedtaget lige op til jul. Det betyder, at de nye krav er kommet lidt bag på politikerne i Nørager Kommune. - Jeg blev først gjort opmærksom på loven af Annette Søgaard, leder af kommunens børnepasningsafdeling. Vi har efterfølgende drøftet de nye krav på vores sidste udvalgsmøde, forklarer Orla Kastrup (V), formand for kultur- og socialudvalget. Ansøgning om støtte I øjeblikket er der omkring 175 børn i alderen fra børnehaveklassen til og med tredje klasse i de tre SFO-ordninger i Nørager Kommune, Kløvermarken i Ravnkilde, Tuen i Haverslev og Spiloppen i Nørager. Taksterne for en SFO-plads er 1330 kroner om måneden minus juli i 2005. Siden 13. januar har foræl-dre til SFO-børnene som konsekvens af den nye lov kunnet få udleveret et særligt skema i de tre institutioner eller ved henvendelse på kommunekontoret, hvorpå de kan ansøge om hel eller delvis økonomisk friplads. Det primære kriterie for rabat på en SFO-plads er forældrenes årsindtægt, der maksimalt må være på i alt 395.899 kroner for at opnå rabat. Op til en årsindtægt på 127.600 kroner opnås der mulighed for en hel økonomisk friplads, hvorefter tilskudsmulighederne gradueres nedad op til de 395.899 kroner i årsindtægt. Men også sociale eller pædagogiske grunde hos de enkelte familier og børn vægter ved tildelingen. Potentielle forældre er blevet bedt om at aflevere deres ansøgningsskema hurtigst muligt på rådhuset. Her oplyser betalingskontoret, at der efter de første to uger er modtaget i alt seks ansøgninger om tilskud fra forældre til SFO-børn. Forventede merudgifter Kultur- og socialudvalgets medlemmer er allerede nu klar over, at den nye lov kommer til at koste kommunen ekstra udgifter fremover. Hvor meget tør Orla Kastrup som formand dog ikke give et bud på allerede nu. - Vi tager sagen op igen på vores næste møde i februar, hvor vi så har et bedre overblik over antallet af ansøgere. Vores nabokommune Skørping forventer, at den nye lov betyder ekstraudgifter i år på flere hundrede tusinde kroner, men så meget forventer vi dog ikke her i Nørager, understreger Orla Kastrup. Han påpeger også den mulighed, at den nye økonomiske rabatordning kan få forældre, der i øjeblikket ikke har deres børn i en SFO-plads, til at benytte sig af muligheden fremover. - Det kommer dog ikke til at dreje sig om kommunens flygtningebørn, hvor vi allerede har en særlig rabatordning i SFO'en som et led i integrationen, tilføjer udvalgsformanden. Positivt nye SFO-børn Afdelingsleder Annette Søgaard tror også på muligheden for, at de nye rabatmuligheder måske vil betyde flere børn i den kommunale skolefritidsordning ud over de nuværende omkring 175. - Nogle forældre har måske tidligere ud fra økonomiske hensyn taget deres børn ud af SFO'en igen, mens andre med rabatordningen nu får råd til en plads. Det er ikke til at vide, om det sker. Dog kan det være en god ting, hvis det eneste alternativ for disse børn er at gå alene hjemme efter skoletid, mener Annette Søgaard.