Nu pønser de på noget med pinse ...

Tom­mel­fin­ger­reg­len er, at sko­le­ele­ver­ne især fin­der vej til kom­mu­nens kir­ker, når de går til kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­se og via pro­jek­ter fra Sko­le-Kir­ke-Tje­nes­ten i Hjør­ring Prov­sti.AR­KIV­FO­TO: HANS RAVN

Tom­mel­fin­ger­reg­len er, at sko­le­ele­ver­ne især fin­der vej til kom­mu­nens kir­ker, når de går til kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­se og via pro­jek­ter fra Sko­le-Kir­ke-Tje­nes­ten i Hjør­ring Prov­sti.AR­KIV­FO­TO: HANS RAVN

HJØRRING:I slutningen af maj er det pinse, og forældre risikerer her, som så ofte før, at komme til kort, hvis et barn spørger, hvad pinsen er for en størrelse. I år kan flere dog måske ånde lettet op, for masser af elever finder nok ud af det uden at spørge forældrene. Skole-Kirke-Tjenesten (SKT) i Hjørring er nemlig blandt de SKT-afdelinger, der har fået tilbudt et grydeklart projekt om pinsen til klassetrinene 4. - 6. Og over halvdelen af storkommunens skoler har sagt ja tak til at modtage undervisningsmaterialet, der oprindeligt er blevet udarbejdet i Sønderjylland. Der lægges op til, at den lokale præst involveres enten ved at besøge skolen - eller omvendt. De ansvarlige lærere skulle allerede have modtaget pinse-materialet. Formålet med SKT er at styrke og støtte samarbejdet mellem den lokale folkekirke og de lokale skoler. Skole-Kirke-Tjenesten tilbyder hjælp til undervisningen på de områder, hvor præster kan yde bistand med deres faglighed.