Ulykker

Nu skal altanerne bygges om

To måneder efter dødsulykke har Boligselskabet Cimbria fået godkendt nyt sikkerhedsværn

AALBORG:23. juni faldt 21-årige Kasper Numan Petersen ud over kanten på sin altan fra 1. sal på C. P. Holbølls Plads og døde som følge af sine kvæstelser i hovedet. Nu har Boligselskabet Cimbria fået godkendt sine reviderede planer for et sikkerhedsværn på altanerne. ”Der er udstedt byggetilladelse 4. september til et værn med to stk. vandrette balustre. Et revideret projekt, som er modtaget 24. august”, skriver afdelingsleder Thina Wallin fra teknisk forvaltning i en mail til NORDJYSKE. Første gang blev ingeniørtegningerne forkastet, fordi byggesagkyndig Ernst Jensen fra Aalborg Kommune vurderede, at der var for stort et hul mellem toppen af betonelementet og det metalrør, som Cimbria ville opføre i stedet for de altankasser, der for flere af lejlighedernes vedkommende var smuldret og havde revner. Det reviderede forslag udmærker sig ved, at der maksimalt er 7,5 centimeters luft mellem de førnævnte balustre samt den øverste del af sikkerhedsværnet. Værnet er desuden rykket tættere ind mod altanen. 2. juli sendte Plus Bolig, der er administrator for Cimbria, et orienteringsbrev til beboerne på C. P. Holbølls Plads samt to yderligere adresser, der hører til denne afdeling. Ingen kommentarer I brevet redegør forretningsfører John Hansen for hændelsesforløbet omkring altankasserne. I september 2006 gennemgik man hele afdelingens bygningsmæssige stand og konkluderede: - At nogle af altankasserne havde revnedannelser. - At enkelte af altankasserne har haft så store revner, at de er blevet nedtaget med det samme, og en midlertidig sikring blev etableret. - At det for så vidt angår de resterende altankasser med revnedannelser blev vurderet, at det ikke var nødvendigt at udskifte disse med det samme, men at der skulle ske en løbende udskiftning heraf. - At der var afsat 90.000 kr. i afdelingens budget fra og med budgetåret 2007/2008, der starter 1. juli 2007. - Samt at afdelingen og administrationen dengang også vurderede, at der ikke var nogen risiko for lejere og brugere ved en almindelig brug af altanerne. Brevet afsluttes med, at man nu afventer den kommunale byggetilladelse, hvorefter man vil afholde en licitation på arbejdet. Beboere har tidligere fortalt NORDJYSKE, at de i flere måneder op til ulykken ventede på at få udbedret altankasserne. Og så sent som to dage før Kasper Numan Petersen faldt ud over altankasserne, holdt afdelingsbestyrelsen møde angående vedligeholdelse. Her blev altankasserne prioriteret som nummer to. Efter dødsulykken rykkede altankasserne en plads op. Hverken forretningsfører John Hansen fra Plus Bolig eller fællesformand for Boligselskabet Cimbria, Per Nielsen, ønsker at udtale sig. Begge henviser til, at de vil orientere beboerne, før de afgiver interviews.