Nu skal banen have en ordentlig omgang

Nu skal vandingsanlæggene på de fleste greens omlægges

Der er blevet flere aktive medlemmer i golfklubben

Der er blevet flere aktive medlemmer i golfklubben

Frederikshavn Golfklubs første prioritet i år overhovedet er 18 hullers banen. Manglende vækst på greens var sidste år årsag til, at man gennem hele sæsonen måtte opsætte blå markeringer på greens med spilleforbud. I efteråret bad klubben om hjælp og der er taget prøver, jorden er analyseret og resultaterne heraf er udkrystalliseret ny plejeplan. Det, der nu skal sættes i værk, er en omlægning af vandingsanlæg på de fleste greens, så greenkeeperne kan komme i dybden, få luftet, udskiftet et vækstlag og tilført nyt topdressingsmateriale. - Vi kan love at, der er og vil være meget stort fokus på, at vi igen får greens der passer til resten af banen og det fantastiske layout, vi har til vores flotte og udfordrende bane, sagde formanden for Golfklubben, Jens Jørgen Calundan på årets generalforsamling. Det er dog ikke kun 18-hullers banen, der har klubbens bevågenhed. - Vi går i gang med at etablere en korthulsbane snarest. Alle tilladelser er indhentet, og vi kan snart være klar til at gå i gang. Men vi vil være sikre på hvor mange midler og mandskabstimer vi skal bruge før vi giver grønt lys for baneanlægget, sagde formanden. Han understregede, at det i værste fald kunne betyde at anlægsarbejdet først kommer i gang i 2012. - Vi er stadig af den overbevisning, at korthulsbanen vil være et stort aktiv, både for medlemmer, begyndere og pay and play spillere, sagde formanden. I samme åndedrag oplyste han, at drøftelser med Palm City om en fælles etablering af korthulsbanen og udbygningen af vores driving range, samt fælles drift ikke er gået i mål. - Palm City meldte tilbage, at de ikke ønskede at være en del af dette, fastslog Jens Jørgen Calundan. Han understregede at Frederikshavn Golfklub ikke ønsker at indgå en aftale, før man får en bekræftelse på, at Palm City ikke vil opstarte en medlemsklub, der kan være en direkte konkurrent til Frederikshavn Golfklub. - Vi vil også have en garanti for, at de ikke etablerer en pay and play bane, der vil være en konkurrent til den korthulsbane, vi etablerer, sagde han med henvisning til, at ingen ønsker at undergrave ens egen klubs økonomi. Klubbens økonomi viser, at det trods af Finanskrise, lav svensk kronekurs og færre greenfeegæster, er lykkedes at komme ud af 2010 med et lille positivt resultat på 7000 kroner. Calundan meddelte i øvrigt at Søren Pro stopper i Frederikshavn Golfklub ved årets udgang. Han har været en fast bestanddel af Frederikshavn Golfklub i rigtig mange år og han vil selvfølgelig blive savnet. Jens Jørgen Calundan trak sig som formand, og det betød at der skulle vælges nye til bestyrelsen. Nyvalgt blev Birthe Jørgensen, René Engen og Jesper Maajen, mens Caroline Skjoldborg blev genvalgt. Bestyrelsen udgøres i øvrigt af Steen Larsen, Brian Grusgaard og Anders Nielsen . Sidstnævnte blev på det konstituerende møde valgt som formand. Næstformand er Caroline Skjoldborg.