Nu skal byrådet i skole

Torsdag aften kan blive afgørende for Abildgårdskolen og Fladstrand Skole - byrådsmedlem foreslår at udsætte sammenlægningen af skolerne

En skarp og til tider ondsindet debat parret med politiske kursskift med nye del-forslag om fusionen af to skoler, Abildgårdskolen og Fladstrand Skole, ender om ganske få timer i en forhandling i Frederikshavn Byråd. Der er ekstraordinært byrådsmøde torsdag klokken 17. De 31 byrådsmedlemmer skal bestemme, hvilken af de to skoler, der skal lukke og hvilken der med tiden skal rumme alle elever. For få dage siden blev en fusionsplan for de to skoler offentliggjort. Den anbefaler Fladstrand Skole som den blivende skole. Over for det står, at skolebestyrelsen ved Abildgårdskolen har bedt om at få beslutningen udsat. Senest har Liberal Alliances byrådsmedlem, Peter Laigaard, varslet at han på byrådsmødet vil stille forslag om at stille hele fusionsprocessen i bero. Han argumenterer blandt andet med, at kommunen ikke har råd til store investeringer i øjeblikket. Efter ønske fra socialdemokraterne skal byrådsmedlemmerne desuden drøfte, hvordan eleverne skal fordeles på de to skoler. Skal det være efter den såkaldte vandrette eller den lodrette model. Om få timer ved kommunens borgere, om der kan opnås politisk enighed? Om gemytterne falder til ro? Eller om den ophidsede skoledebat forstærkes? Om de følelsesmæssige og politiske konflikter dæmpes? Om børn, forældre og medarbejdere kan glæde sig til et nyt skoleår om tre måneder?