Nu skal byrådet sidde efter

Embedsmænd vil gerne politisere.

Lokalpolitik 1. april 2011 16:20

Brønderslev Kommunes Fagenhed for Teknik og Miljø har formuleret et høringssvar til Statens udkast til Vand og Naturplaner som Byrådet skulle godkende på møde 23 marts. Efter gennemlæsning af dette diger værk kunne jeg med sindsro konstatere, at jeg ikke kunne stemme for dette høringssvar. Det bunder i min generelle holdning til de nye Vand og Naturplaner som jeg synes er ødelæggende for Dansk Landbrug og Dansk fødevareproduktion i det hele taget. Stor var min overraskelse da jeg konstaterer at Venstres medlemmer i både Økonomiudvalg og Teknik og Miljø, uden slinger i valsen godkendte fagenhedens høringssvar som i øvrigt lægger sig op ad Limfjordsrådets høringssvar. Forinden byrådsmødet 23. marts er det så åbenbart lykkedes for Venstres medlemmer at læse høringssvaret fra fagenheden Teknik og miljø igennem og besluttede på gruppemøde, at man alligevel er imod høringssvar fra Brønderslev Kommune, men man godkender høringssvar fra Limfjordsrådet på trods af, at de to høringssvar hænger sammen. Derfor blev forvirringen total. Under Byrådsmødet var det Venstre-medlemmet Hans Chr Holst som skulle indvie det øvrige byråd om Venstres nye holdning på høringssvaret. Jeg skal her undlade at give karakter for fremlæggelsen, men der blev nævnt en væsentlig detalje i indlægget som helt forsvandt i den efterfølgende fordømmelse fra S og SF side af Hans Chr. Holst udtalelser. Efterfølgende var hele embedsmandsværket anført af Borgmesteren ude i en "skyd budbringeren aktion" i en artikel i NORDJYSKE 26 marts. Brønderslev Kommunes tovholder på Vand og Naturplaner er Miljømedarbejder Kjeld Koustrup. Han er også arkitekten bag Brønderslev Kommunes høringssvar. Samtidig sidder Kjeld Koustrup i Danmarks Naturfrednings planfaglig udvalg som fungerer som rådgiver til Danmarks Naturfrednings forretningsudvalg som er den politiske del af foreningen. Og hvis man bare har en lille smule kendskab til Danmarks Naturfrednings holdning til regeringens nye Vand og Naturplaner så mener jeg at Hans Chr Holst har en pointe i at høringssvaret fra Fagenheden for Teknik og Miljø til forveksling ligner Danmarks Naturfrednings eget høringssvar til Vand og Naturplaner, og som burde havde afstedkommet kommentarer /kritik fra medlemmer i udvalget forinden behandling i Byrådet. Det er desværre en udbredt opfattelse af, at Embedsmænd i de offentlige forvaltninger landet over gerne vil politisere. Og der er det så, at politikere skal sige fra, og bede embedsmænd om neutral og saglig behandling uden politisk indpakning. Med denne til tider underholdende debat i Byrådssalen 23 marts , har så bevirket at Borgmesteren vil indkalde alle gruppeformændene fra de politiske partier til en eftersidning, hvor hun så vil undervise os i hvorledes Borgmesterens magtbeføjelser gælder på Byrådsmøder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...