Nu skal Danmark genrejses

Inden længe skal vi danskere foretage et af de vigtigste valg i nyere tid, folketingsvalget. Et valg om fremtidens Danmark.

Ønsker vi at fortsætte med Løkkes udhulning og underminering af den skandinaviske og solidariske velfærdsmodel - eller en styrkelse og videreudvikling? Ønsker vi lavvækst, depression og arbejdsløshed - eller et samfund præget af optimisme, vækst og virketrang? Ønsker vi et lukket, selvtilstrækkeligt og egoistisk samfund med DF for bordenden - eller et åbent, næstekærligt og tolerant samfund? Jeg er overbevist om, at de fleste af os trænger til fornyelse og optimisme. Vi trænger til en ny S-regering, der sparker gang i dansk økonomi og beskæftigelse igen, der skaber nye job, satser på uddannelse, forskning og på en styrkelse og fornyelse af det solidariske velfærdssamfund. Og så trænger Danmark til en regering, der trækker mørkets og selvtilstrækkelighedens gardiner fra og lader solens varme forårsstråler lyse landet op i en fornyet tro på åbenhed og tolerance. Aldrig har S været så kampklar som nu. Fantastisk mange har meldt sig som aktivister, der går på gaden, stemmer dørklokker og hænger plakater op i køkkenvinduet eller på arbejdspladsen. Bilen eller cyklen er forsynet med S-klistermærker. Bannere er klar til at blive hængt op og foldere, valgkampsaviser og andet materiale er klar til at blive husstandsomdelt. Det er længe siden, forskellene i dansk politik har fremstået så klart. Derfor er engagementet så kæmpe stort. Danskerne vil have fællesskab og sammenhold. Men intet er afgjort endnu. Slet ikke! Der skal kæmpes, argumenteres og forklares fra nu af og helt hen til den sidste vælger går ind for at sætte sit kryds. Hvad kan vælgerne så forvente, hvis vi er så heldige at få en ny S-regering? Først og fremmest vil vi genrejse dansk økonomi og igangsætte en udviklings- og fornyelseskurs over for velfærdssamfundet. Og så bliver det helt, helt afgørende for en S-regering at stoppe den uhyggelige stigning i fattigdom ikke mindst blandt danske børnefamilier. Hvor VKO ønsker at spare sig ud af krisen, vil vi arbejde og investere os ud af den. Det er måden at genrejse dansk økonomi. Vi har gjort det før. Med Stauning i 1930'erne, Kampmann og Krag i 60'erne og Nyrup, Lykketoft og Auken i 90'erne. Nu er vi klar til at genrejse Danmark igen. Offentlige bygninger skal energirenoveres, og der skal solceller på taget. Vi sætter gang i beskæftigelsen, sparer penge på fremtidens energiforbrug, og vi styrker både miljø og klima. På samme måde vil vi sikre bedre rammevilkår og vækstbetingelser for industri og øvrigt erhverv. Universiteter og øvrige forskningsinstitutioner skal styrkes, og der skal gøres en massiv indsats for at sikre et tættere samarbejde imellem landets forskere, studerende og det danske erhvervsliv. På den måde hjælper vi innovation, udvikling og nye ideer på vej. Hele landets uddannelsessystem skal styrkes. Folk i arbejde skal have bedre vilkår til at uddanne og opkvalificere sig. De, der er uden for arbejdsmarkedet, skal ligeledes have bedre vilkår for at uddanne sig. Derfor skal man fremover kunne uddanne sig på fulde dagpenge. Det er bedre at bruge en ledighedsperiode til at opkvalificere og efteruddanne sig end at tage et meningsløst kursus, hvor man bygger et tårn af spagetti. Regeringens underminering af AMU-kurserne og brugerbetaling af VUC-kurserne skal stoppes. På samme måde skal vi styrke og investere i folkeskole, frem for at udsulte, forringe og lukke landets folkeskoler. Vi skal sikre praktikpladser til de mange, der ønsker en erhvervsuddannelse samt langt bedre vilkår og massive investeringer i ungdoms- og videregående uddannelser. Naturligvis skal regeringens asociale SU-forringelser også tages af bordet! I fremtiden får vi brug for, at flest mulige får en god uddannelse. Derfor skal vi ikke sortere folk fra - men motivere folk til. Helt afgørende for en kommende S-regering bliver at afskaffe den stigende fattigdom. Børnefamilier der sættes ud af deres lejlighed, fordi de er for fattige til at betale husleje, eller børn der på anden måde ekskluderes fra fællesskab med andre pga. fattigdom er helt uacceptabelt. Derfor vil S, som det første efter en kommende regeringsdannelse, afskaffe de fattigdomsskabende ydelser, VKO har indført med bl.a. kontanthjælpsloftet. Det kræver naturligvis et mere solidarisk og realistisk skattesystem. F.eks. vil vi indføre en ny millionærskat samt sikre, at de multinationale selskaber også betaler deres del. Der er så fantastisk meget at kæmpe for. Så meget, der skal laves om. Lad os i fællesskab arbejde for ny optimisme og fornyelse af fremtidens Danmark!