Lokalpolitik

Nu skal de manglende chefer findes

Politikere og embedsmænd ser på ledelsestruktur og stillingsopslag i dag

JAMMERBUGT:Turistchef, børnechef, forebyggelseschef og myndighedschef. Det er de fire lederposter, der på nuværende tidspunkt mangler at komme på plads i Jammerbugt Kommune, og i dag diskuterer sammenlægningsudvalget og ledelsen af sekretariatet, om der eventuelt skal ændres i den vedtagne ledelsesstruktur og om der skal laves et stort fælles stillingsopslag for at finde kandidater til de ubeatte poster. - Det er en uformel drøftelse, vi skal have, og hvis der skal ændres i strukturen, skal det godkendes i økonomiudvalget. Det kan tidligst ske 17. august, oplyser kommunaldirektør og sekretariatsleder Henrik Hartmann. Tre af de tomme pladser skyldes at de udnævnte er sprunget fra, mens det allerede for nogen tid siden blev besluttet, at turistchefstillingen skal opslås eksternt. Alle skal formelt tiltræde 1. januar 2007 med storkommunens fødsel. - Men hvis en ny turistchef kan begynde for eksempel 1. november, vil det nok være en fordel, siger Henrik Hartmann. Det er besluttet, at turistchefen skal have kontor i Blokhus, og at der skal være turistbureau i Brovst og Fjerritslev. I velkomstcenteret i Aabybro, som bliver det fremtidige center for erhvervsservice i Jammerbugt Kommune, bliver der formentlig en turistskranke, men ikke et egentligt kontor. - Placeringen af turistchefen i Blokhus er valgt, fordi tyngden af turismen ligger der, forklarer Henrik Hartmann.

Forsiden