Arbejdspladser

Nu skal de selv lave tagstenene

Volstrup Teglværk skal selv lave sten, som hidtil er kørt de mange kilometer hertil fra Holland. Det kræver investeringer.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hele den ek­si­ste­ren­de pro­duk­tions­lin­je er net­op mo­der­ni­se­ret for 30 mil­li­oner kro­ner. FOTO: KIM DAHL HANSEN

VOLSTRUP:Volstrup Teglværk, som er en del af Laferge Roofing, bliver en væsentlig større virksomhed i løbet af 2008, hvis de planer, man har for en udvidelse, realiseres. Og det venter fabrikschef Peter B. Hansen. - Endnu er lokalplanen, som skal gøre udvidelsen af teglværket mulig, ikke færdigbehandlet af kommunen, men når det er sket, går vi i gang med at udvide tre af de eksisterende bygninger på teglværket. Der skal yderligere godt 5000 kvadratmeter under tag. 100 millioner kroner - Vi skal have opbygget en helt ny produktionslinje til produktion af fals-tagsten eller interlock-sten, som de også kaldes. - For at få en fornuftig arbejdsgang er det hele produktionslinjen inklusiv en ny ovn til at brænde tagstenene i, der skal bygges. - Den samlede investering til den ny linje løber op i cirka 100 millioner kroner, fortæller Peter B. hansen. Der er flere grunde til, at teglværket i Volstrup har fået hovedfirmaets godkendelse af den store investering nu. - Egentlig er det en udvidelsesplan, der har været arbejdet med i en halv snes år, vi nu kan gennemføre, og når vi har fået planen godkendt nu, skyldes det, at vi har fået sikkerhed for, at vi har tilstrækkelige mængder ler til at kunne producere i mange år fremover, og at vi kan spare mange penge på at køre færdige fals-tagsten fra Laferges fabrik i Holland til Volstrup. Det er så samtidig noget, som vil gavne miljøet, for det er faktisk rigtig mange lastvognstog, der kører de hollandsk producerede tagsten hertil, siger Peter B. Hansen. Mindre lastbiltrafik - En ekstra fordel ved at vi flytter produktionen af fals-tagsten til det danske, det skandinaviske og det baltiske marked til Volstrup er at vi kommer til at belaste trafikken gennem Volstrup by mindre, end vi gør i dag. Jeg har regnet på tallene, og lastbiltrafikken gennem Volstrup bliver cirka 25 procent mindre end den er i dag. - Desuden vil en stor del af det ler, der skal bruges til produktionen, ikke bliver kørt gennem Volstrup, idet vi netop har fået endelig godkendelse af at måtte hente ler i et område ved Hundelev. Her er der ler nok til vores produktion i 70 år. - Når vi begynder at hente ler i Hundelev skal lastbilerne derfra ikke gennem Volstrup, siger Peter B. Hansen. Volstrup Teglværk har i dag 25 medarbejdere, og Peter B. Hansen venter, at den nye produktionslinje betyder, at der skal ansættes yderligere 12 medarbejdere. Den store investering i udvidelsen kommer umiddelbart efter, at der på teglværket er sket en modernisering af den eksisterende produktionslinje. Vingetegl - Vi har netop ligget stille i længere tid, fordi vi skulle have udskiftet en del maskiner på teglværket og have nyt udstyr til brændingsprocessen. Det betyder, at der fremover ikke bliver små striber på oversiden af tagstenene. - Vi har brugt cirka 30 millioner kroner på renoveringen og moderniseringen af det eksisterende anlæg. I den forbindelse sker der desuden en effektivisering af hele processen, så vi kan opretholde den samme produktion som hidtil med to mand færre i produktionen, siger Peter B. Hansen. Den nuværende produktion på teglværket er på mellem 10 og 15 millioner tagsten årligt, og det er hovedsagelig af typen dansk vingetegl - det de fleste af os forbinder med en rigtig dansk tagsten. - Det er omkring 75 procent af produktionen, der er vingetegl, og cirka 10 procent af produktionen eksporteres til Norge og til de baltiske lande, som i de senere år er blevet et rigtig godt marked for os, siger Peter B. Hansen. Håndstrøgne sten Volstrup Teglværk har desuden stadig en produktion af de gode gammeldags håndstrøgne teglsten. - Det er en forholdsvis dyr proces, og det er ikke noget, der giver det helt store overskud, men det er en produktion, vi holder i hævd, fordi der til mange restaureringsarbejder er brug for de gammeldags tagsten, siger Peter B. Hansen. Der er stor forskel i, hvor store de enkelte ordrer på håndstrøgne sten er. Vi har haft ordrer på helt ned til tre - fire sten, men de fleste er dog lidt større. - Det er primært når de gamle slotte og herregårde og lignende skal restaureres, der er brug for de håndstrøgne sten, og vi har da lavet nye teglsten til for eksempel Amalienborg, Fredensborg og Gråsten Slot. Der er også eksport i de håndstrøgne sten. Vi har således leveret tagsten til det gamle stadshus i Stockholm, fortæller Peter B. Hansen. Peter B. Hansen glæder sig over beslutningen om at flytte fabrikationen af fals-tagsten til Volstrup af flere grunde. - Det er både fordi det giver os nye arbejdspladser og mere at lave, men vi kan også se på udviklingen, at efterspørgslen efter de gamle vingeteglsten er faldende, og hvis vi alene havde denne produktion er det et åbent spørgsmål, hvor mange år vi havde eksisteret, siger han.