Byggeri

Nu skal den sydøstlige ringvej fastlægges

Der er tre løsninger, men trafikalt er vejen over Alta-engen at foretrække, siger vejingeniør

FJERRITSLEV:I dag beslutter Fjerritslev Kommunes tekniske udvalg, hvilken af de tre mulige løsninger for en sydøstlig ringvej om Fjerritslev, der skal arbejdes videre med. Oplægget fra teknikerne går på tre muligheder, men der er ingen tvivl om, at løsningen med en vejforbindelse over engen bag Alta-supermarkedet i Østergade er at foretrække. Det fastslår kommunens vejingeniør Frede Møller-Jensen. - Trafikalt er det den bedste løsning, fordi det er mest nærliggende for bilisterne, siger han. De to andre løsninger er at omdanne Bakkevej til den nye omfartsvej, som det halvt om halvt har været forsøgt i en periode, og at forlænge Parkvej til Stadion ved Østbakken og føre vejen ud på Østergade over for Gl. Dalhøj-udstykningen. Bakkevej-løsningen er vanskelig på grund af stor niveauforskel ved Østergade, og desuden er beboerne på Bakkevej ikke ret glade for udsigten til øget trafik. At omdanne denne vej til ringvej vil koste 2,3 mio. kr., udover køb af jord, erstatninger og moms. Løsningen ved Stadion vil kræve dispensation fra fredningen af Østbakken, og det længere vejanlæg er vurderet til at løbe op i 3,6 mio. kr., eksklusiv opkøb, erstatninger og moms. Vejen over Alta-engen vil koste 2,6 mio. kr., også her eksklusiv udgiften til køb af ejendom, erstatninger og moms. Her skal der som det eneste sted opkøbes et hus med henblik på nedrivning for at skaffe plads til den vej, som teknikerne altså mener er den rigtige løsning. Der kan dog ikke bare lige anlægges en vej hen over mosebunden. - Vi har fået lavet supplerende jordbundundersøgelser i engen, og de viser at der skal en forbelastning til på en ca. 80 meter lang strækning. For at fremskynde processen skal der også rammes lodrette drænrør ned gennem ni meter mose, oplyser Frede Møller-Jensen videre. Når teknisk udvalg har besluttet hvilken løsning, der er at foretrække, skal det konfirmeres i kommunalbestyrelsen.