Motionsidræt

Nu skal der for alvor svedes i Mou

To lokaler i den gamle skole indrettes til center for stramme balder og stærke muskler

MOU:Næste weekend åbner Mou Idrætsforening dørene for en ny afdeling i idrætsforeningen, nemlig et motionscenter. Det er Mou Gamle Skole, der lægger lokaler til, og her er to klasseværelser - eller rettere to tidligere klasseværelser - indrettet til blod, sved og tårer. Men især sved. Masser af sved. Her kan idrætsforeningens medlemmer trimme muskler og maveskind, og man kan træne lige så tosset man vil for 100 kroner om måneden. Et halvt år koster 500 kroner. Som medlem får man en nøgle og kan frit anvende faciliteterne. Der vil inden åbningen blive uddannet et antal instruktører. Alle nye medlemmer skal starte med at modtage vejledning fra en af motionscentrets instruktører, inden de selv må gå i gang med træningen. Der vil være instruktører til stede mandag til fredag kl. 16 - 21. Det er motionscentret i Terndrup, der står for uddannelse af instruktørerne og videregiver erfaringer fra sine ni år. Man skal være 18 år for at blive nøglebærer - altså fuldgyldigt medlem. De 16- 17-årige må også komme, men kun når der er instruktører til stede. Nysgerrige er også velkomne, lige så meget det skal være, men igen kun når der er instruktører i lokalerne. Der er en stigende interesse for at holde sig i form som modvægt til et dagligliv, hvor mange ikke rører sig ret meget. Og i et motionscenter kan man både få en bedre kondition, få strammet løs muskulatur op og få styrket bevægeapparatet. På den baggrund tog socialudvalgsformand Finn Ladefoged sammen med Sund By i efteråret 2002 initiativ til at mødes med idrætsforeningerne i Mou og Kongerslev for at høre, om der var interesse for at etablere motionscentre i de to hjørner af kommunen. Begge idrætsforeninger lagde billet ind på at få motionscentre - men i første omgang er det Mou Idrætsforening, der kommer i gang med initiativet. Kongerslev Idrætsforening har i første omgang ikke kunnet finde egnede lokaler i forbindelse med idrætscentret, men ideen er ikke opgivet. Sund By har leveret en del nye kondicykler og maskiner til centret, ligesom en række maskiner, som Folkeoplysningsudvalget for en del år siden investerede i, nu indgår i motionscentret. Sejlflod Kommunes risikostyringspulje har ydet et mindre bidrag, og endelig har Mou Idrætsforening selv lagt blod, sved og tårer - undskyld penge - i den nye afdeling, som der på forhånd er stor interesse omkring. Sejlflod Kommune stiller lokalerne til rådighed - og har samtidig oplyst, at bygningen på et tidspunkt måske skal anvendes til andet formål. Lørdag 12. april mellem 10 og 12 foregår den officielle åbning af motionscentret. Socialudvalgsformand Finn Ladefoged holder indvielsestalen, og derefter er der åbent hus i motionscentret, hvor instruktørerne vil give interesserede lejlighed til at prøve maskiner og cykler.