Nu skal der gang i de ældre i Brovst Kommune

BROVST: Kampagnen "Gang i ældre", der er igangsat af Socialministeriet og Kulturministeriet samt de store idrætsforbund for at få flere ældre over 60 år til at motionere i den organiserede idræt, er også igangsat i Brovst Kommune. DGI har opfordret Keld Simoni, Brovst, til at være initiativtager i Brovst Kommune, og det har han indvilget i. Keld Simoni har søgt og fået bevilget penge fra Brovst Kommunes socialudvalg til det indledende arbejde. Første skridt i kampagnen var, at der onsdag har været holdt instruktionsmøde i ØAH-Hallen. Der var deltagelse fra ledelsen i de fleste af de foreninger i Brovst Kommune, som har ældreidræt på programmet. Der deltog desuden et instruktørhold fra DGI, som gennemførte instruktion i kroket, stavgang, petanque, hockey, badminton, tæppecurling og frisbee. Efter den flotte instruktion oplyste DGI om kursusmuligheder, turneringer samt yderligere instruktion, også i den enkelte forening. Keld Simoni fortæller, at der fra alle sider blev udtrykt interesse for at fortsætte samarbejdet, og næste skridt i kampagnen er at forberede den kommende sæson, der begynder til september. jd