Fjerritslev

Nu skal der låg på gyllen

Fra 1. marts skal der være tæt låg på landbrugenes gyllebeholdere. Enten et fast låg eller et naturligt flydelag, oplyser teknisk forvaltning i Fjerritslev Kommune. Det faste låg kan være en tæt flydedug eller en teltoverdækning, mens flydelaget kan være halm, lecasten eller lignende. Begge dele sørger for, at der ikke slipper uønskede ammoniakdampe op i luften. Ved den sidste type overdækning skal brugeren føre en logbog, der dokumenterer, at der bliver holdt øje med at laget er tæt, og logbogen skal opbevares i mindst fem år.