Nu skal der ryddes op i Nordbyen

Kommunen river gamle skure ned - Og kolonihaveejere giver en hånd med

SKAGEN:Gamle faldefærdige minkfarme, rustne bilvrag, ødelagte campingvogne, murbrokker - og 1000 andre gamle ting og ragelse ligger og flyder i store dele af de tidligere pelsdyrområder nord og vest for Skagen by, og de viser en side af Skagen, som vi er alt andet end stolte af at vise frem. Det skal der gøres noget ved, og der er nu to parter som går forrest i kampen mod svineriet - og de starter hvert sit sted. De to er Skagen Kommune, som først og fremmest har rettet blikket mod de arealer, som kommunen selv ejer, og ejere af kolonihaver i Nordbyen. De har rettet blikket mod et cirka 3,5 hektar stort areal, som i dag ejes af entreprenør Svend Aage Kristensen. Den grønne guide Kolonihaveejerne er gået i samarbejde med Skagens grønne guide, John Pedersen, - og i øvrigt også med Svend Aage Kristensen - for at få ryddet op på de cirka 3,5 hektar, som ligger i en smal stribe fra Butterstien over Cronborgvej til Nordre Ringvej. Det, der har fået kolonihaveejerne til at reagere er, at den smalle stribe ligger umiddelbart vest for kolonihaveområdet, og i en stor del af det er der et frygteligt rod med faldefærdige skure og lignende og meget andet, som blot er smidt i området. Bestyrelsen for kolonihaveforeningen har haft et møde med ejeren af jorden, og der er enighed om, at man samarbejder om at få ryddet op på arealet. Derfor er alle kolonihaveejerne indkaldt til orienterings- og tilmeldingsmøde i midten af november. På det skal man drøfte mulighederne for ad frivillighedens vej at få ryddet op. Det er tanken, at alle de kolonihaveejere, som vil være med, går i gang med at rive skurene og lignende ned og med at samle alt det, der ligger spredt i området, og at entreprenøren stiller med de nødvendige maskiner og lastvogne, så dyngerne kan blive kørt væk. Den grønne guide, John Pedersen, oplyser, at det er planen, at kolonihaveejerne vil gå i gang i det område, der ligger ved kolonihaverne. Tingene er imidlertid ikke meget anderledes i den anden ende af den lange grund - op mod Nordre Ringvej, og han håber, at det også vil lykkes at samle beboere fra boligområderne i nærheden til at være med til en lignende frivillig indsats i dette område, så der kan blive foretaget en oprydning, der virkelig kan ses på hele den store grund. Alt det, som ikke fjernes af frivillige, håber han, at entreprenøren selv sørger for at få ryddet efterfølgende, så der kan blive et flot grønt område i stedet for noget, der nærmest ser værre ud end en gammeldags losseplads. Rives ned Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø har, foreløbig, afsat 300.000 kroner til oprydning i de områder, der ejes af kommunen. Det er først og fremmest i det gamle pelsdyrområde ved Buttervej, der gåes i gang, og man har nedrivningen af tre gamle bygninger udbudt i licitation. Det er bygningerne Buttervej 44, Farmerstien 37 og Hedebovej 20. Det er på lidt længere sigt planen, at områderne ved Buttervej skal bruges til erhverv og at den smalle stribe op langs kolonihaverne og op til Nordre Ringvej skal bebygges med boliger.