Trafikulykker

Nu skal der sættes ind mod de lange bilkøer

Vækstforum støtter treårigt forsøg med godt 18 millioner kroner

Det nye system skal gøre blandt andet gøre situationer som denne sjældnere og mindre omfattende.Arkivfoto: Henrik Bo

Det nye system skal gøre blandt andet gøre situationer som denne sjældnere og mindre omfattende.Arkivfoto: Henrik Bo

AALBORG:Kødannelse og forsinkelser på vejene er årsag til forurening og tusindvis af spildte arbejdstimer, som årligt koster samfundet milliarder af kroner. Men nu sættes der med et budget på 37 millioner kroner gang i et nordjysk forsøg, som gerne skulle mindske problemerne. Det nordjyske vækstforum har besluttet at bevilge cirka halvdelen af beløbet til et forsøg med ITS (Intelligente Transport Systemer), som skal i gang næste år. Så udstyres 500 nordjyske biler med en elektronisk enhed, der skal løse en hel række opgaver for at lette trafikken. De øvrige midler kommer fra de involverede parter i forsøget, nemlig softwarevirksomheden Gatehouse i Nørresundby, teknologivirksomheden Inntrasys i Støvring, samt Aalborg Universitet. Mange rammes dagligt Problemerne i trafikken påvirker dagligt store dele af befolkningen, hvilket har medført et stærkt politisk fokus, både regionalt, na-tionalt og på europæisk niveau. Derfor har det på flere leder interesse, at intelligente transportsystemer erfaringsmæssigt kan reducere CO2 udledningen med 10-20 procent, trafikulykker med 5-15 procent og trængslen med 5-15 procent. Et af midlerne er bedre informationer til bilister. Hidtil har det bare været sådan, at trafikinformation - via eksempelvis radio, TCM-systemet til navigationsanlæg samt via styrbare vejskilte - ikke er målrettet til den enkelte bilist, og det er netop et af de punkter, det nordjyske forsøg skal arbejde med, oplyser projektleder Svend Tøfting fra Region Nordjylland. Med den nye enhed vil det være muligt at kontakte den enkelte bilist og give ham eller hende gode råd om farbare veje, ledige parkeringspladser og meget andet. Svend Tøfting oplyser, at der ikke alene ligger fordele for bilisterne i sådan et system. Der er også kommercielt meget at hente for det nordjyske erhvervsliv, hvis der findes brugbare løsninger på de trafikale problemer. "ITS Platform Nordjylland", som nu har fået bevilget 18,3 million kroner, er et treårigt forsøg, hvor det i første omgang drejer sig om udvikling af en platform til at teste de nye systemer på. Platformen består dels af den elektroniske enhed til montering i forsøgsbilerne samt et serversystem til opsamling, behandling og distribution af trafikinformationer. Den elektroniske enhed skal dels indsamle data om bilens færden, og dels viderebringe trafikinformationer til føreren, ligesom den i øvrigt også automatisk vil kunne betale p-afgifter. Den nye boks til bilerne udvikles af Inntrasys, mens datahåndteringen og trafikantservice udvikles af Gatehouse. Aalborg Universitet bidrager med udvikling på antenne- og kommunikationssiden samt udvikling af trafikantservices.