Hals

Nu skal der snakkes anlæg med Aalborg

HALS:Selv om tanken om at igangsætte etableringen af et nyt multihus i V. Hassing ser ud til at være umulig, når det gælder 2005, er der endnu ikke lukket helt af, når det gælder anlægsbudgettet for 2006. Det påpeger borgmester Bent Sørensen (S), der i samme forbindelse peger på, at også det planlagte kulturhus i Hals er ét, der måske kan indarbejdes i budgettet for 2006. Det er begge projekter, hvor der opereres med kommunale milliontilskud, og mens de derfor også skal godkendes af Indenrigsministeriet, så er 2006 også dét overgangsår, hvor der i et nyt sammenlægningsråd efter kommunalvalget næste år arbejdes på at køre blandt andre Hals og Aalborg kommuner sammen i den nye og større Aalborg Kommune. - Det vil derfor også være naturligt, at vi med hensyn til anlægsbudgettet for 2006 taler sammen med Aalborg for at høre, hvordan tankerne om et multihus i V. Hassing og et kulturhus i Hals passer ind i deres tranker om fremtiden, siger Bent Sørensen, der i samme åndedrag tilføjer: - Og jeg tror, at Aalborg vil være nemmere at tale med end Indenrigsministeriet. Fra kommunal side opereres der i øvrigt i øjeblikket med tanker om inden for den overskuelige fremtid at skyde 2,5 mio. kr. i multihuset i V. Hassing og 3,0 mio. kr. i kulturhuset i Hals - hvis altså alle de nødvendige brikker falder på plads.