Socialforsorg

Nu skal der strammes op i Virksomheden

Bistandsklienter og kommunale ansatte skal blandt andet lære at kommunikere

SÆBY:Arbejdsforholdene for bistandsklienterne og de kommunale ansatte i Virksomheden i Thorshøj skal være markant bedre, og blandt andet skal parterne lære at tale sammen. Socialudvalget samt socialchef i Sæby Kommune, Jørgen Tousgaard, erkender de dårlige forhold. Specialarbejderforbundet (SiD) i Sæby har på baggrund af den heftige kritik i pressen skrevet en rapport, og efterfølgende har Sæby Kommune foretaget en række stramninger og forbedringer, der er blevet vedtaget af socialudvalget. Stramningerne er beskrevet i et notat, og alt i alt er der tale om 25 punkter. Ganske vist er en del af punkterne forlængst iværksat, men kommunen har altså alligevel fundet det vigtigt at præcisere, at de gode intentioner over for bistandsklienterne bliver overholdt. Et af de helt store kritikpunkter har været det psykiske arbejdsmiljø, hvor ævl, kævl og strid har været en del af dagligdagen. I notatet bliver det understreget, at der SKAL udvises respekt over for alle brugere - ligesom det er et krav, at bistandsklienterne respekterer, at kommunen administrerer en lov, der er vedtaget af folketinget. - Konflikterne på området kan dog ikke undgås. Der er et klart dilemma i, at de tungeste bistandsklienter - ofte med store sociale problemer - skal tvinges i aktivering. Den dårligste gruppe kan ikke sendes på arbejdsmarkedet og heller ikke i aktivering i kommunale institutioner, siger Jørgen Tousgaard. Han understreger, at for nogle af bistandsklienterne i Thorshøj er motivationen uhyre lav, ligesom der er mange med andre problemer end manglende beskæftigelse - herunder misbrugsproblemer. For at forbedre det psykiske arbejdsmiljø vil der blandt andet blive arrangeret kurser i kommunikation for de kommunale formænd og de ansatte på kontoret - herunder kommunikation med vrede brugere, der på grund af store sociale problemer har en lav frustrationstærskel. Men kritikken er også gået på, at flere af de ansatte føler, at aktiveringen ikke fører til noget som helst. At de er fastlåst i et tungt, kommunalt system. I notatet fremgår det, at ved ansøgning om kontanthjælp skal der laves en jobplan, og denne jobplan/handlingsplan skal revideres hver 3. måned. - Ved disse samtaler kan bistandsklienterne med klare realistiske jobønsker straks sendes i aktivering i en kommunal institution eller lignende og på den måde gå uden om Virksomheden, siger Jørgen Tousgaard. Hvis derimod ønskerne er uklare, begynder jobbet i Virksomheden, men højst i 14 dage (hvis ellers de to uger forløber uden problemer). Derefter skal der anvises til anden kommunal aktivering eller et ledigt job. Ved ansættelsen i Virksomheden er der desuden taget højde for, at nye ansatte får alle relevante oplysninger om arbejdsforhold og regler. Flere bistandsklienter har desuden været sure over, at der ikke var ordentlig sikkerhed på arbejdspladsen, og også her er der klare linier i notatet. Samtlige formænd er pålagt at informere og instruere i arbejdsgange samt at gennemgå sikkerhedsforskrifter - for eksempel i forbindelse med arbejde med motorsav. - Nu er notatet skrevet, og jeg håber, det kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø på virksomheden, siger Jørgen Tousgaard, der oplyser, at politikerne i socialudvalget vil følge den kommende udvikling på Virksomheden.