Lokalpolitik

Nu skal der styr på økonomien

OVERSKRIDELSE:Borgmesteren valgte at besvare mit tidligere læserbrev med en konstatering af, at mit læserbrev var præget af faktuelle fejl. Borgmesteren skriver, at Mariagerfjord Kommune pr. 30. september 2008 "kun" havde en overskridelse på kr. -27,2 mio. mod mine oplyste kr. -42,6 mio. Borgmesteren fokuserer på det driftsunderskud, der var i 3. kvartal, hvorimod jeg fokuserer på overskridelsen af vores serviceramme. Altså en forskel på kr. -15,4 mio. "Det er vel også en slags penge?", som borgmesteren udtrykker det. Dog er det en konstatering, at såfremt vi ikke inddækker hele overskridelsen på vores serviceramme med kr. -42,6 mio., vil det få store økonomiske konsekvenser for os. Vi har forpligtet os via Kommunernes Landsforening, KL, til at overholde den aftale, de har lavet med regeringen. De har aftalt et maksimalt beløb for serviceudgifter i kommunerne - kaldet servicerammen. Overskrides servicerammen det ene år, mister man et tilsvarende beløb i det efterfølgende års tilskud fra staten. De udgifter der typiske er under servicerammen er ældrepleje, skole og daginstitutioner mv. Såfremt borgmesteren skulle have ret i sin økonomiske vurdering af de mindre beløb, kan jeg oplyse borgerne i Mariagerfjord Kommune om, at det vil koste os kr. 15,4 mio. i manglende tilskud fra staten i 2009. Derfor vil jeg gerne opfordre borgmesteren til konkret at svare på, om han er enig i, at det vil få store økonomiske konsekvenser for os alle i Mariagerfjord Kommune, hvis vi ikke inddækker hele overskridelsen på kr. -42,6 mio.?