Lokalpolitik

Nu skal der styr på økonomien

UHOLDBART:Jeg har i løbet af 2008 gentagne gange undret mig over borgmesterens måde at håndtere Mariagerfjord Kommunes økonomi på. Vi modtager i økonomiudvalget hvert kvartal en dybdegående økonomivurdering. Det er et godt stykke administrativt arbejde, der belyser vores kommunes økonomiske tilstand. I perioden fra 30/6 til 30/9 2008 var der så - igen - en overskridelse. Denne gang på hele kr. -42,6 mio. Det lyder måske ikke som det store beløb ud af et budget på kr. 2 mia. Dog har vi allerede foretaget en række besparelser på mange områder, hvorfor det er svært at skære yderligere. Jeg stiller mig uforstående overfor, hvordan det hvert kvartal kan komme som et lyn fra en klar himmel for borgmesteren, at vi pludselig har en overskridelse - senest på kr. -42,6 mio. I egenskab af borgmester og dermed "bestyrelsesformand" i virksomheden "Mariagerfjord Kommune" så undrer det mig meget. Ovennævnte er nogle af grundende til at jeg på sidste økonomiudvalgsmøde forlangte en beregning på, hvor mange ressourcer/penge der skal bruges, for at vi kan være opdateret på økonomien - hele tiden. Det vil uden tvivl stille krav om yderligere ressourcer, men nu skal vi til at forbygge i stedet for at helbrede. Den nuværende økonomiske situation er ikke holdbar i længden - hverken for personalet eller borgerne i Mariagerfjord Kommune.