Retspleje

Nu skal et år gammel dom efterleves

KYLLESBÆK:Når ejeren af det areal, som flugtskydebanen i Kyllesbæk ligger på, nu giver jagtforeningen en kort frist til at forlade området, skyldes det en byretsdom fra 22. februar 2005. Heri hedder det, at Raabjerg-Aalbæk Jagtforening skal anerkende, at foreningen er opsagt til den 1. marts 2003. Jagtforeningen skal straks ophøre med at bruge ejendommen. Foreningens medlemmer må fra 22. februar 2005 ikke færdes på ejendommen med skydevåben og ammunition. Jagtforeningen skal i følge dommen have fjernet alle ejendele fra ejendommen. Ligeledes siger dommen, at jagtforeningen skal betale 35.000 kroner i sagsomkostninger til Sanmas ApS. Raabjerg-Aalbæk Jagtforening ankede dommen til Vestre Landsret. Derfor lå sagen stille i nogle måneder. I mellemtiden vedtog Skagen Kommune en lokalplan for en flugtskydebane i Kyllesbæk. Kommunen tilkendegav samtidig, at man ville købe det nødvendige stykke jord - og om nødvendigt ekspropriere. Derfor besluttede jagtforeningen at droppe ankesagen. Nu mener ejeren, Sanmas ApS, at den snart et år gamle byretsdom står ved magt. Direktør Jens Toft, Sanmas ApS, har forlangt, at jagtforeningen skal rømme området. Det har jagtforeningen accepteret.