Aalborg

Nu skal Friis se på flowet

Efter tirsdagens åbningsfest med 58.000 deltagere venter hverdagene nu for Aalborgs nye shoppingcenter, Friis.

En af opgaverne bliver at nærstudere, hvordan kunderne bevæger sig, og om der er behov for at ændre flowet gennem centeret. Til det formål hjælper ikke mindst de varmesensorer, som har leveret tallet på de 58.000 premieregæster. Sensorerne sidder i alle fire indgange til Friis og desuden strategiske steder indendøre, eksempelvis ved rulletrapperne. De kan ikke registrere, hvilken vej folk går - men der blev registreret 116.000 mennesker ved dørene på åbningsdagen og dermed altså 58.000 ind og 58.000 ud. - Lige nu får vi tallene fra den hollandske leverandør af sensorerne, men inden længe bliver vi i stand til selv at trække oplysningerne. Så kan vi se, hvor der er pres på hvornår, og vi kan på den måde gå ind og påvirke adfærden, hvis vi gerne vil have flyttet nogle af gæsterne fra én del til en anden, fortæller centerchef Mille Toft Schou. - Til det formål har vi et helt arsenal af muligheder. Det kan handle om ved hjælp af farver at trække folk i en bestemt retning. Vi kan også udvide gangarealet - eller måske sætte en butik med stærk kundeappel ind i et bestemt område, nævner hun. Tiden og sensorerne vil formentlig også vise, hvilken indgang kunderne betragter som hovedindgangen. Selv er Mille Toft Schou og hendes medarbejdere i tvivl om, hvorvidt det bliver Nytorv eller Nørregade, der ender med at være den mest populære adgangsvej til Friis. Indgangen fra Nyhavnsgade er i den forbindelse slet ikke på højde med de andre.