Jernbaner

Nu skal gammel jernbane aflives

Amter og kommuner er ved at blive utålmodige

VESTHIMMERLAND:Den gamle jernbane mellem Løgstør og Vibvorg skal nedlægges - og det kan ikke gå hurtigt nok. Efter adskillige forgæves forsøg på at få den 80 km. jernbane nedlagt, så forsøger borgmestrene i de seks vesthimmerlandske kommuner sammen med repræsentanter for de to amter, hvor banen går igennem, nu at få trafikminister Flemming Hansen til at få gjort noget alvorligt ved sagen. Der har ikke kørt et tog på banen siden 1999, men det til trods er banen endnu ikke officielt nedlagt. Det kan kun ske via en lov. Banestrækningen nuværende stand er både til gene for trafikken på vejene, for borgerne, der bor langs banen og for en række kommuner i deres byplanmæssige dispositioner. Kommunerne og amterne finder at det er på tide at der formelt træffes de fornødne beslutninger og fremsættes lovforslag om banens nedlæggelse, så banen kan anvendes til rekreativ sti. Samtidig finder borgmestrene at staten må se at komme igang med den fornødne oprydning på banestrækningen straks. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de seks kommuner, de to amter og Banestyrelsen. På den baggrund er der udarbejdet en redegørelse om nedlæggelse og oprydning på banen samt etablering af en sti på strækningen. Et prioverslag viser, at det vil koste mellem 2 og 5,5 mio. kr. at fjerne det nuværende baneanlæg. En tre meter bred cykelsti med asfalt vil koste yderligere 40 mio. kr. Men hvis der istedet vælges en belægning med stenemel vil stien kunne laves for ca. 23 mio. kr. Hvis det lykkes at få etableret en sti på strækningen er det planen at stien skal suppleres med f.eks. turistinformationer, udsigtspunkter og rastepladser.