Aabybro

Nu skal hal gøres hel

Udvalg siger god for ombygning af Aabybro Hallen for 14 millioner kroner.

En knap så festlig indgang til Aabybro Hallens selskablokale, hvor der i fremtiden skal være "forsamlingshus". Arkivfoto: Grete Dahl

En knap så festlig indgang til Aabybro Hallens selskablokale, hvor der i fremtiden skal være "forsamlingshus". Arkivfoto: Grete Dahl

Nu begynder der at komme handling bag de mange ord, der er sagt og skrevet om ombygning af den temmelig nedslidte hal i Aabybro. Jammerbugt Kommunes kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg har netop sagt god for et projekt, som samlet set løber op i lidt mere end 14 millioner kroner. Hvis det godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen, skal der stadig først laves tegninger, udbudsmateriale med mere, inden håndværkerne kan gå i gang. Men det er stadig en milepæl, som udvalget nu har banket i jorden. - Det er vigtigt, at brugerne nu får at vide, at der kommer handling bag. Det har været en lang proces indtil nu, siger udvalgsformand Helle Bak Andreasen (V). Hvad ønsker du? Forarbejdet har blandt andet handlet om at høre brugerne - både nuværende og mulige nye brugere i fremtiden - om deres ønsker til hallen. Resultatet er omfattende ændringer - fra nyt caféområde til forsamlingshus, ny aktivitetshal og ungdomsklub i kælderen - sidstnævnte dog på bekostning af skydebaner, så Aabybro Skytteforening må tage til takke med at låne skydebanerne i Jetsmark. Udvalgets medlemmer er enige om, at pladsen er bedre brugt til børn og unge fra Aabybro Skoles ældste SFO-børn samt Jammerbugt Ungdomsskoles ungdomsklub, som lige nu holder til i "Hullet" på Kirkevej. De anslås, at cirka 100 SFO-børn vil få deres daglige gang i hallen, samt at cirka 60 unge vil komme i klubben om aftenen. - Med ny café og børnene vil der komme mere liv i hallen, siger Helle Bak Andreasen. Der lægges op til, at hallen fortsat skal være ejet af kommunen, men at den skal drives af en fond med en bestyrelse på syv personer og et brugerrepræsentantskab. Håbet er, at det kan skabe et større engagement og følelse af ejerskab blandt lokalbefolkningen. Planen er, at driften af Aabybro Hallen overgår til den nye fond fra 1. januar 2012.