Lokalpolitik

Nu skal Nibe Hallen på tegnebrættet

VILJE:Det var med store øjne og en glædens dag, da borgmesteren på et økonomiudvalgsmøde fremlagde sine planer for udvidelsen af Nibehallen. Så store planer og eventuelle økonomiske dispositioner bør som sædvanlig starte i netop økonomiudvalget, hvad der også har været reglen de seneste år. Det er nu med bedrøvelse, vi med det indgåede budgetforlig ikke kunne få vores ønske om midler til udvidelsen af Nibehallen med. At der ikke er afsat midler på budgettet for 2006 til en udvidelse af Nibehallen, ser jeg ikke som et stort problem - for borgmesteren siger til tider "hvor der er vilje, er der muligheder". Vi kan nu stille os det spørgsmål, hvad gik der galt, men kun Venstres medlemmer af Nibe byråd kan svare. Formand for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V), skriver i et svar til Nibehallens bestyrelse, at det er den nye kommunestruktur, der bærer skylden. Jeg tror nu, det er viljen, der mangler, og håber stadig Venstre vil samarbejde om et løsningsforslag på de pladsproblemer brugerne af hallen har - ikke mindst Nibe håndboldklub. Morten Mortensen, næstformand for Nibe Håndboldklub, skriver i et åbent brev til byrådet, at politikerne ikke har indsigt i "vores" hverdag, og det vil jeg da give ham ret i. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor meget tid vi som frivillige ledere og bestyrelse bruger på at skabe muligheder for aktiviteter for børn, unge og voksne. Jeg kan sagtens følge ham i hans frustrationer over ikke at kunne få optimale eller tålelige forhold at udøve vores frivillige arbejde under, i foreninger til gavn for børn og unge over hele kommunen. Når nu vi har fået afløb for vores afmagt med politikerne, mener jeg vi skal i dialog med hinanden - klubber, foreninger, haller, skoler og politikere. Jeg vil foreslå, at vi i planlægningsrådet tager et møde mellem ovenstående parter for at få belyst behovet, som viser sig at være der, og så se at få gjort noget ved sagen, inden vi lukker butikken. Men husk, der er et stort flertal i Nibe byråd der skal overbevises.