Nu skal regnskabet strikkes sammen til den rigtige størrelse

Alle partier i Brønderslev Byråd er parat til at spare på budgettet

Skattepolitik 20. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Borgmesterens forslag til kommunens budget for 2003 har været til 1. behandling, og alle partier i byrådet anbefalede at sende det til 2. behandling. I mellemtiden skal de politiske forhandlinger dog vise, om der er mulighed for at opnå det brede forlig om kommunens økonomi, som alle partiernes ordførere har givet udtryk for, de helst vil have. Senest 30. september skal eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget ligge på borgmesterens skrivebord, og anden behandling af budgettet sker ved byrådets møde 9. oktober. Skatten i ro - Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi er ikke af den slags, der giver mulighed for at lege julemand uden for sæsonen, konstaterede borgmester Jens Arne Hedegaard (V) ved præsentationen af budgetforslaget. - Realvæksen må maksimalt være på 0,7 procent. Borgmesteren konstaterede, at den melding betyder, at Brønderslev Kommune må ud med sparekniven. - Udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og andre overførselsudgifter er kraftigt stigende, men taksterne kan vi ikke rigtig gøre noget ved, for de er lovbundne. Men som kommune ehar vi både et menneskeligt og økonomisk ansvar for, at disse udgifter bliver nedbragt ved, at vi får flere i arbejde og at syge mennesker hurtigere bliver raskmeldte. - Byrådet har netop holdt temamøde om området, og en af de spændende tanker er at lave et hus, hvor vi samler al rådgivning og alle tilbud til dem, der mangler et arbejde, men som ikke har andre problemer, kommunen skal tage sig af. Borgmesterens faste beslutning er, at skatterne holdes i ro, så de stigende udgifter skal hentes ind ved at spare på andre områder. Hans beregninger viser, at hvis kommunen fortsætter sin udvikling, som den har været igennem de senere år fra at et overskud på 8,4 mio. kr efter anlæg i 1999 til et budgetteret underskud i 2002 på 26.6 mio. kr efter anlæg, så vil kassebeholdningen være negativ i 2004. - Sker det, har vi ikke penge nok i kassen til at klare den daglige drift uden overtræk. Dette er baggrunden for, at jeg har som mål at budgettet for 2003 ikke i sig selv reducerer vores kassebeholdning, fastslog Jens Arne Hedegaard. Hans foreslåede midler til at nå frem til dette mål er i hovedtræk at: Skatterne holdes i ro Budget og regnskab holdes i balance Anlægsudgifter finansieres via driftsoverskud Budgetmidlerne udnyttes bedst muligt ved decentralisering Den daglige drift skal varetages uden at kassebeholdningen bliver negativ Der optages kun lån til anlægsopgaver på varmeforsyningen Klar til start - Vi må tale om besparelser og finde frem til et passende serviceniveau for kommunens borgere, mente Harry Haukrogh (V). - Vi skal dog også passe på ikke at lave så stramme budgetter, at der ikke er penge til uforudsete udgifter, føjede han til sin kommentar til budgetforslaget. Socialdemokraternes Arne M. Jensen advarede imod at et komplet anlægsstop, hvilket han mener er urealistisk. - Det er vigtigt, at vi sender signaler ud om, at Brønderslev Kommune fortsat er i udvikling og ikke i afvikling. Hvis vi skal håbe på, at der fortsat skal være tilflytning til kommunen, kræver det serviceudvidelser, og vi må gøre reklame for, at her er godt at bo. Arne M. Jensen fremhævede desuden, at en ting som Parkfestivalen er vigtig at støtte, og at den fortsatte udvikling af Ungdomshuset er vigtig. Henning Jørgensen (SF) påpegede, at hans parti kan leve med lidt færre anlægsarbejder i en overgangsperiode. - Og hvad angår skoleområdet, skal vi huske på, at det ikke kun er penge, det handler om. Det drejer sig også om at få gode forhold for elever og ansatte, mindede han om. Karsten Frederiksen (K) gav udtryk for, at han er rystet over den negative udvikling for kassebeholdningen, og han talte for, at der lægges endnu krafigere vægt på en stram styring på alle budgetområder. - Vi ser naturligvis altid gerne skattenedsættelser, men vi er klar over, at det ikke er realistisk i år - vi skal først have skuden vendt, erkendte Karsten Frederiksen. Fra Dansk Folkepartis Karl Emil Nielsen lød der tilfredshed over, at skatten foreslåes holdt i ro. - Og vi vil gerne være med til at spare på mange områder, bare ikke det går ud over de ældre og de svage. Men et kan jeg allerede sige nu: Vi ønsker at fjerne modersmålsundervisningen, efter at det er blevet frivilligt for kommunerne, om de vil betale til det eller ej.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...