Nu skal somalierne hjem igen

Integrationsminister Bertel Haarder (V) fører sig for tiden voldsomt frem. For hele Danmark bekendtgør han nærmest, at det er regeringen og ham alene, der er årsag til, at tilstrømningen af fremmede måned for måned falder, og nu ligger langt under sidste års tal for asylansøgere. På den baggrund er der endnu en gang grund til at minde om, at Venstre i 1983 selv var med til at vedtage den udlændingelov, der lod Danmarks grænser stå åbne for en uhæmmet indvandring, men det er desværre en kendsgerning, der er blevet glemt. Derfor er en opfriskning af fakta gavnlig. Og kendsgerningen er også, at var Dansk Folkeparti ikke ved det seneste folketingsvalg blevet styrket betydeligt, så kunne man formentligt godt have kigget i vejviseren efter de nødvendige stramninger i udlændingelovgivningen, som DF har presset regeringen til at foretage. Derfor kan man godt have en mistanke om, at integrationsministeren fører sig frem med lånte fjer og i et ærinde, som ikke ligefrem er hans mærkesag. Men heldigvis er det befolkningens mærkesag. I en Gallup-undersøgelse, offentliggjort i Berlingske Tidende 29.12., bliver der spurgt om, hvad der er "det mest vigtige regeringen tager sig af i det kommende år." Her svarer 20 pct. flygtninge og indvandrere, 12 pct. peger på hospitaler og sundhed og 11 pct. mener det er ældrespørgsmålet. Hermed er DF helt enig med befolkningen. Vi har gennem hele vor eksistens kæmpet for en stram men retfærdig udlændingepolitik, hvor der skal sættes en stopper for asyl-fup, men hvor vi gerne vil hjælpe reelt nødlidende. Vi har kæmpet for, at vore syge, og handicappede skal have det bedre, og vi har sloges for, at vore ældre - der har opbygget velfærdssamfundet - skal have en tryg og værdig alderdom. Resultaterne af DF's kamp på disse områder begynder nu at kunne ses. Antallet af asylansøgere til Danmark er faldet drastisk. Vore syge har frit valg på sygehusene, så de hurtigere kan blive behandlet, og for vores ældre er der sket det positive, at vi har fået genindført efterlevelsespensionen og at de økonomisk dårligst stillede fra februar 2003 får en ældrecheck på 5000 kr. Men dette er kun begyndelsen, for vi ser nemlig gerne langt flere markante forbedringer for den danske befolkning som helhed, og for vore ældre, svage og handicappede i særdeleshed. På udlændingeområdet drejer det sig i 2003 om at få startet hjemsendelserne af mange udlændinge. Internationale organisationer som FN og Røde Kors har for længst fastslået, at det er sikkert at sende herboende eks-jugoslaver og afghanere hjem. Men vi skal også have gang i hjemsendelserne af de 12.000-15.000 somaliere, der opholder sig her i landet, og som den tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen i sin regeringstid lovede, at der ville ske en national hjemsendelsesplan for. Når det drejer sig om ældrechecken, er det naturligvis ikke kun meningen, at den skal udbetales i et år. Det skal være en varig udbetaling til de dårligst stillede som en tak for den indsats de har ydet til samfundet under svære forhold. Hvis der skulle være nogen tvivl, så lad det være sagt med det samme: Regeringen samt de øvrige partier i Folketinget kan godt indstille sig på, at DF fortsat vil stå fast på disse synspunkter. Det har vi lovet vore vælgere, og det vil vi naturligvis holde. Danmark er omsider på ret kurs, og det er der grund til at være tilfreds med. Men det var ikke sket, uden et stærkt og pågående Dansk Folkeparti, som hele tiden holder regeringen fast. Det vil Dansk Folkeparti også gøre i 2003, så regeringen ikke får tilbagefald til tidligere tiders dårligdomme. Godt nytår. Pia Kjærsgaard er leder af Dansk Folkeparti.