Hospitaler

- Nu skal sygehuset sikres på langt sigt

- Selve overlevelseskampen er vundet for Farsø Sygehus, sagde en tilfreds Kirsten Moesgaard på støtteforeningens generalforsamling forleden

DER VAR blomster fra støtteforeningens formand Kirsten Moesgaard til Nikolaj Krebs Hansen, der blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. Foto: M-Line

DER VAR blomster fra støtteforeningens formand Kirsten Moesgaard til Nikolaj Krebs Hansen, der blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. Foto: M-Line

FARSØ:15. maj 2007 vedtog regionsrådet at nedlægge sygehuset i Farsø. Men i dag, to år senere, er Sygehus Himmerland i Farsø igen en del af sygehusplanen for Region Nordjylland, kunne en glad Kirsten Moesgaard, formand for Støtteforeningen til bevarelse af Farsø Sygehus, konstatere på foreningens generalforsamling forleden. Hun er glad på vegne af både personalet, Farsø by og hele Vesthimmerlands Kommune og omegn. Sygehusets 450 ansatte har selv deltaget aktivt i kampen for at bevare sygehuset. - Det arbejde, der står for døren nu, er ikke en overlevelseskamp, understregede Kirsten Moesgaard i sin beretning. - Vi har i de sidste to år kæmpet en overlevelseskamp, og den har vi vundet. Nu skal vi se fremad. Vi skal blive ved med at bide os fast, som vi har gjort de sidste par år. Vi skal omstille os fra at kæmpe en overlevelseskamp til at arbejde med at få tillagt de funktioner, som vi finder relevante og bedst placeret på Farsø Sygehus, sagde hun. En vigtig måned Kirsten Moesgaard ridsede den aktuelle situation op: - I fortsættelse af, at regionsrådet opgav planerne om at nedlægge Farsø sygehus, har regionsrådet nu udarbejdet et udkast til fremtidigt plangrundlag for Sygehus Himmerland, og man har fremlagt et forslag til funktionsfordeling mellem de to sygehuse. På et møde i tirsdags vedtog regionsrådet at udsende et oplæg til fremtidig plangrundlag i høring. Høringsfasen bliver kort, og regionsrådet har efter det indtil nu oplyste til hensigt allerede i juni måned at træffe beslutninger om de fremtidige arbejdsopgaver ved sygehusene i Farsø og Hobro. Den næste måned er derfor en meget vigtig måned for at sikre Farsø sygehus betydningsfulde opgaver i fremtiden. Støtteforeningens formand fastslog, at selv om der altså er tale om en succeshistorie, idet sygehuset i Farsø bliver bevaret i mange år frem, så kan foreningen ikke læne sig tilbage og slappe af. - Tværtimod. Den nærmeste fremtid kalder på et tæt samarbejde mellem støtteforeningen og sygehusets personale. Vi skal i et samarbejde forsøge at påvirke regionsrådspolitikerne i den rigtige retning, så vi opnår den bedste arbejdsfordeling under hensyn til de kompetencer, vi har i Farsø, og således at regionens borgere får så meget som muligt ud af de økonomiske midler, som regionen har til rådighed, sagde Kirsten Moesgaard i sin beretning og tilføjede: - Det handler alt sammen om, at patienterne får den allerbedste behandling i de allerbedste omgivelser. Det får man i Farsø. Støtteforeningens formand fremhævede, at det var lykkedes at bevare lægevagten i Farsø, blandt andet takket være en ihærdig indsats fra praktiserende læge Aase Hauge, og glædede sig over, at sygehuset også fremover har en døgnåben skadestue. Udnævnt som æresmedlem Nikolaj Krebs Hansen, som var støtteforeningens første formand, blev udnævnt til æresmedlem af støtteforeningen. Bodil Damgaard, tidligere formand i støtteforeningen, og Birthe Pedersen, der har været sekretær i bestyrelsen, valgte begge at trække sig ud af bestyrelsen på generalforsamlingen. I stedet var der valg til Chr. Bach Iversen, Vagn Liltorp og Ingeborg Wetche. Bestyrelsen har konstitueret sig, idet Kirsten Moesgard blev genvalgt som formand, Ib Vestergaard Thomsen er genvalgt som næstformand, Leif Myrup er genvalgt som kasserer, og Ingeborg Wetche er valgt som sekretær.