Nu sker der endelig noget i SFO-sag

Tre hurtige møder skal der til for at frigive penge til fritidsordning i Aalbæk

AALBÆK:Skolefritidsordningen ved Aalbæk Skole har levet et usikkert liv i årtier. Midlertidige løsninger og dispensationer har været meget anvendte ord i skolefritidsordningen. Men nu går det lige pludselig hurtigt. I løbet af en halv time mandag aften behandles sagen på tre politiske dagsordener. Et flertal vil formentlig beslutte at bevilge 1,3 millioner kroner til indretning af en ny fritidsordning. Det er i hvert fald indstillingen fra Venstre-medlemmerne i børne- og kulturudvalget. Socialdemokraterne, der er i mindretal, ønsker at bevilge alle 1,8 millioner kroner, som projektet i sin helhed ventes at koste. Om det lykkes at overtale Venstre til at bruge en halv million kroner mere, vides først mandag aften. Klokken 18.30 er der møde i børne- og kulturudvalget om sagen. Minutter senere sætter de fem medlemmer af økonomiudvalget sig i stolene og laver en indstilling, der kan vedtages i byrådet, der begynder sit ordinære møde klokken 19. På et tidspunkt var det på tale at flytte tandklinikken til den gamle inspektørbolig for at skaffe flere kvadratmeter ved selve skolen til indretning af fritidsordningen. Aalbækkere, der er involveret i byens kulturhus, fik forpurret disse planer. Nu bliver tandklinikken hvor den altid har været. I skitseforslaget skal der bygges en del til den del af skolen, der rummer de mindste klasser. Her kan indrettes en helt ny afdeling med klasseværelser og SFO-rum - en enhed for børn fra børnehaveklasse til 3. klasse. For første gang får SFO for eksempel toiletter, og det bliver også helt nyt for personalet at få indrettet et kontor. Der bliver edb-rum, puderum og musikrum foruden to større rum, køkken og terasse. Når det overhovedet er kommet på tale at finde en helt anden løsning for indretning af SFO’en skyldes det, at arbejdstilsynet i sommeren 2003 lukkede den gamle. Det var ulovlig.