Nu stopper Haugaard

Carl Frede Haugaard har i dag været ansat i 40 år på Strandby Skole

FREDERIKSHAVN:Det sker ikke hver dag, at en person kan fejre, at vedkommende har været ansat på samme arbejdsplads i 40 år - og måske specielt ikke når det drejer sig om lærerjobbet. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at lærer Carl Frede Haugaard i dag den 1. august kan fejre, at han har været ansat på Strandby Skole i uafbrudt 40 år - "plus det løse", som han udtrykker det. Hermed antyder han, at han havde et fast vikariat på Strandby Skole efter hjemsendelse fra Søværnet, hvor han var i to år som sergent. I øvrigt et par år, som han kalder et godt grundlag for sit senere virke i folkeskolen. - Jeg fik en rigtig god uddannelse i Søværnet i slutningen af 50erne, specielt på det ledelsesmæssige område, som jeg kunne tage med mig i min senere lærergerning, siger Carl Frede Haugaard, der startede sin uddannelse til lærer på Hjørring Seminarium i 1960. At det efter endt uddannelse blev Strandby Skole, hænger således sammen: - Da jeg blev hjemsendt fra Søværnet i 1959, fik jeg gennem en kammerat nys om, at der var et vikariat som lærer på Strandby Skole. Jeg kontaktede daværende førstelærer på den landsbyordnede skole, William Frandsen. Vi blev enige om et skema, så jeg tiltrådte. Det gik så godt, at jeg efter et års forløb fik tilbud om at blive som faglærer. Men her var min kommende kone, Ellen Margrethe, så fornuftig at fortælle mig, at på sigt var det nok en bedre idé at få en læreruddannelse. Det blev så til en tre-årig uddannelse på studenterlinien på Hjørring Seminarium med fremmedsprog som speciale, herunder et halvt år som praktikant på Strandby Skole. - Dengang var det som praktikant uden en fast lærers tilstedeværelse i timerne. Man skulle kort og godt finde ud af, om man nu også magtede dette at være sammen med måske over 30 elever i en 7. klasse. Nuvel, jeg havde jo smugtrænet, så det var ikke noget problem og pr. 1. august 1963 fik jeg ansættelse på Strandby Skole i Elling Kommune, som det hed dengang. I begyndelsen af 60erne var det små forhold. - Vi var fem lærere medregnet førstelærer Frandsen og jeg mener, at der var godt 100 elever på skolen, som bestod af en hovedbygning, en førstelærerbolig samt en lille gymnastiksal, altsammen indviet i 1946. På lærerværelset på første sal i hovedbygningen kunne vi lige knibe os sammen uden nogen form for luksus. Egentlig var det Carl Frede Haugaards mening sammen med sin kone at rykke et andet sted hen, når skolen blev for stor. Parret tænkte på Vejle-Fredericia-Kolding-området, men så vidt kom det altså ikke. - Vi faldt godt til i Strandby i vores daværende lærerbolig, der senere blev skiftet ud med egen privatbolig. Vi havde det held, at vores omgangskreds blev fundet uden for lærerkredsen, det vil sige fiskere og håndværkere blandt andre. Det blev en berigelse for os, for herved fik vi et rigtig godt indblik i byens liv, som naturligvis også kom mig til gode som lærer på skolen, fortæller Haugaard, som eleverne altid har kaldt ham. 40 år som lærer har naturligvis budt på mange oplevelser. - Det vil føre for vidt at komme ind på de mange anekdoter, men de positive oplevelser har langt været i overtal i en gerning, der også har budt på hvervet som beskikket censor i engelsk for Undervisningsministeriet i over 25 år - en oplevelseskæde fra mange forskellige steder i kongeriget, hvor min kone trofast har fulgt mig, beretter Carl Frede. Og så det uundgåelige spørgsmål: Var børnene nemmere dengang for 40 år siden end i dag? - Jeg vil sige det således, at børnene har der aldrig været noget i vejen med. De skulle bare have haft deres forældre noget før. Så kunne de have opdraget på dem ... I øvrigt har Carl Frede Haugaard søgt sin afsked fra Strandby Skole pr. 1. september i år. Han er 68 år. - Så må det være nok, siger han.