Lokalpolitik

Nu stopper I altså

MESSEHenning G. Jensen skriver " Vi bryder os ikke om, at Aalborg skal være mest kendt for rockerkriminalitet, prostitution og sexmesser" og en sådan udtalelse må da give anledning til selvransagelse i byrådet, hvis medlemmerne ikke selv mener at have formået mere. Den nordjyske befolkning kan godt uden Jeres indblanding forvalte fritiden, og det eneste vi ikke har brug for, er Jer som meningsdannere og moralister. Politikerne har gentagne gange moraliseret befolkningen med bl.a. hastighed på vejene og efterfølgende vist, at moral er godt, men at dobbeltmoral ikke er dobbelt så godt. Den form for moralpolitisk indblanding i selvejende institutioners drift, er langt mere pinlig for byen og politikerne end Henning G.s førnævnte udsagn til avisen. Uden at kende sammensætningen af Aalborg Hallens bestyrelse kunne man som borger i byen måske have haft en forventning om, de var lidt fastere i kødet, og ikke straks hoppet, fordi der bliver sagt hop. De kunne have fulgt deres egen overbevisning, og levet op til bestyrelsesansvaret for derigennem at konstatere, om byrådet til næste budgetforhandling har det fornødne mod til at skære tilskuddet ned eller at fjerne det. Jeg tvivler. Jeg er hverken som gæst eller arrangør involveret i sexmessen, men jeg og formentlig mange andre borgere vil gerne have os frabedt politisk indblanding i vore holdninger og valg i fritiden. Det næste er, at byrådet ikke kan lide et bestemt fodboldhold, en kunstner eller et teaterstykke m.v. En ubehagelig tanke at tænke til ende. Må vi være fri.