Rebild

Nu toiletter for badegæster

Sommergæster ved Hornum Sø døjer til gengæld fortsat med ulovlig kørsel langs strandbredden med mudrede forhold til følge.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tømrermester og formand for Sørup Borgerforening, Palle Smed, betragter det nyopstillede mobile toiletanlæg ved Hornum Sø. Foto: Grete Dahl

Med blot to dages varsel er det lykkedes Rebild Kommune at finde økonomiske midler til at leje en mobil toiletvogn og få den opstillet ved Hornum Sø. Initiativet sker efter lokal kritik af, at der i år grundet kommunale spareplaner ikke fra begyndelsen af sæsonen i lighed med tidligere år er etableret toiletforhold for badegæster og øvrige besøgende i området med nødtørft forrettet i krattet til følge. Tilbage står badegæster og andre besøgende med et andet stort problem med ulovlig kørsel i strandkanten med både knallerter, ATW crossere og firehjuls trækkere, der alt sammen med hjulsporene skaber mudrede forhold langs søbredden.