Nu trænger vi snart til fred og ro i ældreplejen

PASNING:Vi var nogle stykker, der var ved at få morgenkaffen galt i halsen mandag morgen den 11.december, da vi læste artiklen ¿Bedre trivsel og bedre ledelse¿ i Nordjyske Rebild-sektionen. Hvad er det vi skal på ældreområdet? Vi kan ikke se, om det er journalisten eller formanden for Sundhedsudvalget i Rebild kommune Orla Kastrup der er på ¿gale veje¿. Efter at have nærlæst referatet fra sundhedsudvalget den 05.12.07 ser det ud, som om, at det der står i artiklen er en rigtig godt sammenkogt ret af, hvad der står i dette referat, men virkeligheden er som følger: 1. Lean-metoden (Toyotamodellen) gælder kun for sygeplejeområdet og ikke hele ældreområdet. 2. Der kan ikke undværes 15 fuldtidsstillinger som planlæggere. Der kan undværes 15 funktioner som planlæggere hvis der kommer en fuldtidsplanlægger i hvert distrikt. Det er mest sosu-assistenter der har disse funktioner. Der mangler faglært plejepersonale og især assistenter i Rebild kommune, så der er brug for de nuværende planlæggere selv om de ikke skal have denne funktion længere. Der bruges rigtig meget tid på at planlægge den daglige drift. I øjeblikket er forholdene sådan, at en planlægger kan ringe til 20 forskellige personer, andre distrikter og vikarbureauer for at finde en afløser til en aftenvagt, og så ender det alligevel med, at en af de faste piger nå tage en dobbeltvagt! Tænk på den tid der bliver brugt som kunne være kommet vores borgere til gode. 3. Det er fint at implementere pda-ere i plejen, men det tager tid at lære. Der er en del af vores kolleger, der ikke er vant til at bruge computer. Det tager også tid at ¿fodre¿ disse, det skal der sættes tid af til, ellers bliver de en pestilens og en stress-faktor i dagligdagen og ikke medvirkende til at give glade medarbejdere. 4. Det kan godt være, at der spares penge ved at omorganisere strukturen, men disse kan hurtigt sættes overstyr, hvis ikke der skabes et ordentligt arbejdsmiljø med lavt sygefravær, og hvor det er rart at møde ind hver dag. Det er nu 2. gang på et år, at strukturen på ældreområdet står over for en ændring, så nu trænger vi snart til fred og ro på området, så vi kan koncentrere os om at få arbejdspladserne til at fungere med et godt arbejdsmiljø. (fork. af red.)