Nu trives deres søn

Lise og Søren Schäffers ni-årige dreng er en af de fem elever, der går i Myreskolen, en lille og overskuelig afdeling af Sjørring Skole.

- Det var forfærdeligt for os at se på, hvordan han havde det. Og han lærte ingenting. Sådan lyder Søren Schäffers beskrivelse af de første to års skolegang for sønnen Nicolai. Forældrene beskriver, hvordan deres søn ofte røg ind i konflikter med andre elever, bed i sin blyant og virkede forvirret. - Han blev konstant forstyrret af de andre. Bare en sidekammerat skulle spidse en blyant, mistede han koncentrationen, fortæller faderen. Allerede i børnehaven havde personalet fokus på, at Nicolai havde brug for særlig støtte, og da han begyndte i skole, var børnehaveklasselederen opmærksom på hans behov for struktur. Men ressourcerne er naturligt nok begrænsede, når 37 børn på samme årgang skal deles om to lærere. - Når der er så mange børn, så kan et barn med hans diagnose ikke rummes, siger Lise Schäffer. Søren Schäffer: - Både skolen og vi kunne se, at det ikke var en holdbar løsning. I samråd med skolen pressede forældrene på overfor egen læge og pædagogisk udviklingsafdeling i Thisted Kommune for at få en udredning af Nicolai. Efter den første henvisning til psykiatrien på Aalborg Sygehus, fik forældrene et brev om, at deres søn kunne blive udredt i 2012. Heldigvis gælder der indenfor psykiatrien behandlingsgaranti for børn, og derfor fik Nicolai via Vejlefjord en diagnose i oktober 2009. Nicolai lider af ADHD og Aspergers syndrom. Da var han allerede begyndt i Myreskolen. Myreskolen er en lille afdeling af Sjørring Skole, hvor fem børn med ADHD-problematikker har deres daglige skolegang i et overskueligt og særlig tilrettelagt læringsmiljø. Dette særlige undervisningstilbud kombineret med medicin mod ADHD har betydet en meget positiv forandring for familien Schäffer. - De to ting i fællesskab gør, at vi har en vidunderlig glad dreng nu, siger Søren Schäffer. Opskriften på en skoledag, der fungerer for børn med ADHD eller lignende adfærd, er struktur og ro. Både i timerne og i frikvartererne. Hvert barn har sit eget skema, eftersom Myreskolens elever befinder sig på 1.-4. klassetrin. Når de arbejder individuelt med deres skolefag, sidder de ved hver sit skrivebord i klasseværelset med ansigtet vendt mod væggen - en indretning, der har til formål at afskærme børnene mod unødvendige forstyrrelser fra kammeraterne. Men der er også tidspunkter, hvor alle er samlet. For eksempel til motorik tre gange om ugen. Det er nemlig sådan, at øvelser i at kravle, krybe og rotere eller slå kolbøtter og balancere på en bold har en positiv indvirkning på indlæringsevnen. Lærer Bente Jørgensen og pædagog Agnete Stensgaard Nielsen har været fast tilknyttet Myreskolen gennem det seneste halvandet år. - Det er to personer, der udstråler ro og har en anerkendende tilgang til børnene. De hæver aldrig stemmen, mener Lise Schäffer. Bente Jørgensen har tidligere som klasselærer i en normalklasse arbejdet med elever med særlige behov, og siden har hun efteruddannet sig til at arbejde med den gruppe, der er elever i Myreskolen. - Det spændende for mig er, at man ved at gøre de rigtige ting kan få en undervisning, der før var umulig, til at lykkes, siger Bente Jørgensen.