Skagen

Nu vil skagboerne også have penge ...

Søger støtte til Skagen som helårs-samfund.

Apropos debatten om Skagen vs. Frederikshavn: Frederikshavn Kommune får nu mulighed for at vise opbakning til Skagen eller ej. Netværksorganisationen Skagen365 søger om støtte til Skagen som åbent helårssamfund, der er en attraktion som turist-, erhvervs-. handels- og kulturområde. Netværket Skagen 365 søger økonomiudvalget om et tilskud på 167.500 kroner, som støtte til de mange aktiviteter Skagen 365 har i støbeskeen. Skagen 365 fik samme beløb i 2010. Økonomiudvalget behandler ansøgningen onsdag.