EMNER

Nu vil vi have en ordentlig besked

Smedegårdsvej 70, 9490 Pandrup & Mads Kaee Jørgensen, Søkærvej 75, 9490Pandrup } SPILDEVANDSRENSNING: Man kunne ud fra overskriften forledes i den tro, at dette indlæg handler om udstykning. Men her efterlyses gode grunde af mere flygtig karakter. Der har i det seneste års tid foregået en omfattende korrespondance mellem Pandrup kommune, Nordjyllands Amt og os. Baggrunden herfor er Pandrup Kommunes famøse påbud om forbedret spildevandsrensning for visse ejendomme i det åbne land. Denne debat har, indtil nu, været ført på det diskrete plan, men nu føler vi, at tiden er kommet, hvor sagen må mere frem i medierne. NB: I en artikel i NORDJYSKE fremgår det: "At der ikke laves nye målinger af Albækken, fordi det vil være uretfærdigt af hensyn til dem, som allerede har lavet forbedret rensning". Men Albækken opfyldte tilsyneladende allerede målsætningen INDEN spildevandsplanen blev vedtaget, det viser Amtets egne måinger. Det er nok snarere uretfærdigt, at hele udpegningen af området omkring Albækken hviler på forældede målinger. Uretfærdigt er det ihvertfald også, at udpegningen af og grænsedragningen i området virker temmelig ulogisk. I visse dele af det udpegede område behøver man faktisk kun krydse vejen for at være udenfor det udpegede område, hvor alt med hensyn til spildevand, tilsyneladende er tilladt. NB: I førnævnte artikel benægtes også, at en gang udpegede områder kan tages ud af udpegningen igen. En hurtig selvforanstaltet undersøgelse har i hvertfald afsløret, at det er sket ved tidligere lejlighed. Således er et område i vor nabokommune, Brønderslev, på selvsamme amts anbefaling, udtaget fra udpegning. Netop fordi vandløbet viste sig at opfylde målsætningen. NB: Desuden fremgår det af artiklen, at hvis ejendommen rent fysisk ikke bidrager med forurening, så kan man påberåbe sig ikke at skulle investere i nedsivningsanlæg. Tager Pandrup Kommune selv skridt til at undersøge hvilke ejendomme, som alligevel ikke skal etablere nedsivningsanlæg? Eller skal den enkelte grundejer selv stå for at sende en 10-15 breve til kommunen, før retten sker fyldest? Og hvad med dem som godtroende allerede, på myndighedernes påbud, har etableret nedsivning, skal de så ikke have erstatning for uberettiget påbud? Der er mange ubesvarede spørgsmål i denne sag, og brevvekslingen med Pandrup Kommune og Nordjyllands Amt har, for vores vedkommende, været meget omfattende. Vi synes Amt og Kommune skylder os borgere, som har fået disse uforståelige påbud trukket ned over hovedet, en ordentlig forklaring og besked om hvorfor det skal være på denne mærkelige måde. Vi stiller gerne op til dialog, og allerhelst et offentligt møde med forvaltning og politikere. Men det skal være en konstruktiv debat, hvor vi også får en grundig forklaring om grænsedragningen af det udpegede område. Det vi savner allermest er nemlig en rigtig god grund til at etablere det kostbare rensningsanlæg.