EMNER

Nul komma to gør hele forskellen

ELEVTAL:0,2 er kort tid i sekunder. 0,2 kan være den tid. en minister ofrer på en beslutning. 0,2 elever er det, der mangler for, at en velfungerende højskole kan få lov til at eksistere! Det er helt uforståeligt, at et manglende årselevtal over en treårig periode på 0,2 kan forårsage, at den velfungerende Nordsøhøjskole i Hirtshals må lukke på grund af manglende opbakning fra undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) og hendes embedsmænd. Nordsøhøjskolen må lukke selvom skolen har fremgang, har et driftsoverskud i 2003 på 400.000 kr. og et stigende antal tilmeldte elever for 2004. Reglerne for modtagelse af statstilskud forskriver ganske vist, at elevgennemsnittet over en treårig periode skal være på mindst 24 årselever. Nordsøhøjskolens elevgennemsnit i perioden er på "kun" 23,8 årselever altså en mangel på 0,2 elever. Hvis undervisningsministeren ville, så havde hun mulighed for at dispensere for kravet på 24 årselever jf. Højskolelovens §12, stk. 1. Man skulle mene, at med en mangel på 0,2 elever skulle der være mulighed for at benytte sig af dispensationsretten, men nej, selvom højskolen kan dokumentere en støt fremgang i de senere år, en forbedret økonomi og et stigende antal årselever samt elever til kortere kurser, så er ministeren ubøjelig. Ikke med begrundelse i de manglende 0,2 elever, men at Nordsøhøjskolen ikke har haft en folkelig og kulturel betydning for lokalområdet ! Såfremt ministeren modsat havde ment, at det var af folkelig og kulturel betydning for lokalområdet at bevare Nordsøhøjskolen, så have loven givet mulighed for en dispensation. Netop med Nordsøhøjskolen virker begrundelsen for afslaget særdeles uforståeligt. Skolen har i flere år afholdt mange folkelige og kulturelle arrangementer til gavn for lokalområdet. Her kan bl.a. nævnes kunstudstillinger, foredrag, musikarrangementer – i alt 30 forskellige arrangementer inden for de sidste tre år. Arrangementer med direkte henvendelse til lokalområdet. Nordsøhøjskolen har også taget aktivt del i integrationen af flygtninge og indvandrere i lokalområdet ved af afholde kurser i samarbejde med de fire nabokommuner. En aktivitet, som Undervisningsministeriet direkte har opfordret højskolerne til at tage del i. Nordsøhøjskolen har endvidere, med stor succes, gennemført kurser i demokrati og danske forhold for kinesere, uden at belaste staten med tilskud til disse elever. Begrundelsen for afslaget synes derfor ikke særlig velovervejet, men mere som et koldt juridisk afslag uden en seriøs vurdering af Nordsøhøjskolens betydning for lokalområdet, og for de elever der har deltaget i skolens mange kurser. En menneskelig nuanceret vurdering af skolens betydning for lokalområdet, og for de elever der benytter højskolen, ville være begrundelse nok for en dispensation jf. Højskolelovens §12, stk. 1. Men menneskelige overvejelser er jo ikke Regeringens stærke side, det drejer sig efterhånden kun om at fremelske den liberalistiske egoisme ! Og det er i en tid, hvor Vendsyssel er hårdt ramt af arbejdsløshed. Det kunne jo være, at det ville være til god gavn for de kommende arbejdsløse, at kunne søge ny energi og inspiration gennem et højskoleophold. I stedet for at stille denne mulighed til rådighed, ja, så forøger regeringen blot arbejdsløsheden i området, idet nu også Nordsøhøjskolens ansatte står uden arbejde.