Fødevarer

Nul tolerance over for brodne kar

I dag, tirsdag 10.10., skal Folketinget behandle regeringens lovforslag omkring skærpede sanktioner på fødevareområdet.

En række skandaler har bragt tvivl om fødevaresikkerheden i Danmark. Vi har set en række uhyrlige eksempler på virksomheder og privatpersoner i fødevarebranchen, der på de skammeligste har taget forbrugernes sundhed og tillid til kvalitet som gidsler i bestræbelserne på at tjene penge. For Det Konservative Folkeparti er det altafgørende, at forbrugerne ikke møder kølediskene i landets supermarkeder med samme frygt, som satte man et treårigt barn i et spøgelsestog. Der skal gøres op med de brodne kar i fødevarebranchen. Der skal være en større sammenhæng mellem handling og konsekvens over for de, der ser stort på forbrugernes helt legitime og rimelige ønske om sunde og sikre fødevarer. Ved at gennemføre en Nul-toleranceplan på området sender regeringspartierne sammen med Dansk Folkeparti et klart signal til de brodne kar i branchen. Alternativet til lovlydig adfærd er hårdere straffe eller i yderste konsekvens en fratagelse af muligheden for at drive virksomhed. Mere klart og konsekvent kan signalet ikke være. Jeg håber, at oppositionen vil støtte op om dette lovforslag, så den også i praksis viser vilje til handling. I Det Konservative Folkeparti erkender vi, at de mange kødskandaler i de seneste måneder har blotlagt et behov for, at der for det første sikres bedre kontrolmuligheder for fødevarekontrollen, bl.a. ved at give øget adgang til test på laboratorier samt ved at sammenkøre oplysninger mellem myndighederne. Og for det andet ved at skærpe sanktioner og straf for lemfældig omgang med fødevarer. Jeg er overbevist om, at denne lovændring vil betyde, at antallet af brodne kar i branchen vil falde, så tilliden blandt forbrugerne vil blive genoprettet.