Nul tolerance

STOFFER:På ethvert gymnasium er der nogle elever, der forhandler stoffer. Disse er kendt af de fleste på gymnasiet. Men ingen anmelder dem. Jeg tror, at det skyldes frygt for repressalier – og med god grund. Hvad sker der, hvis det bliver kendt, at x-elevs far har anmeldt eleven, der forhandler stoffer? Kommer bagmændene, der har leveret stofferne, og gør et eller andet? Men vedkommende burde anmeldes. Og det burde være let at melde vedkommende til rektor eller politiet anonymt af hensyn til frygten. Vedkommende forhandler burde øjeblikkeligt bortvises. Alt for mange unge får mén af stofferne. Derfor: 1. Det skal være let at anmelde en stofsælger uden opgivelse af navn til rektor eller politiet. 2. Nul-tolerance. Øjeblikkelig bortvisning af elever, der forhandler stoffer.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk